NEN 2767 vastgoedinspecties en onderhoudsadvies | Helix

Branches

 • c

  Overheid

  Onze nationale overheid en de lokale overheden beheren meer dan 60% van het vastgoed in Nederland. Het onderhoud vergt een grote kostenpost welke gefinancierd wordt uit publieke middelen. Het is dus zaak om de benodigde investeringen goed in kaart te hebben om zodoende de kosten efficiënt te kunnen beheren.

  Patrick Zeilemaker - senior technisch adviseur, commercieel manager | Helix
  Patrick Zeilemaker

  Commercieel Manager

 • NEN 2767 bouwkundige en installatietechnische vastgoedinspecties voor woningcorporaties | Helix

  Woningcorporaties

  Woningcorporaties moeten zich aanpassen aan een veranderende omgeving; politieke beslissingen, maatschappelijke opvattingen, regelgeving vanuit Europa, de financiële crisis, enzovoort. Als woningcorporatie streeft u naar een balans tussen de exploitatiekosten en -opbrengsten. Daarnaast wilt u dat uw huurders fatsoenlijk, betaalbaar en persoonlijk kunnen wonen.

  Michiel Groeneveld - technisch adviseur | Helix Michiel Groeneveld

  Consultant onderhoudsmanagement

 • NEN 2767 bouwkundig en installatietechnisch advies voor de zorg | Helix

  Zorg

  Instellingen in de gezondheidszorg bezitten over het algemeen veel onroerend goed. Het aanspraak kunnen maken op budgetten voor onderhoud gaat alleen als verzoeken hiertoe aan normen en regels voldoen. Goed inzicht in de huisvestingskosten en de kosten van onderhoud zijn o.a. door het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen dan ook noodzakelijk.

  Patrick Zeilemaker - senior technisch adviseur, commercieel manager | Helix
  Patrick Zeilemaker

  Commercieel manager

 • NEN 2767 bouwkundig en installatietechnisch advies voor scholen | Helix

  Onderwijs

  Schoolorganisaties hebben de totale verantwoordelijkheid voor onderhoud en renovatie. Het is daarom zaak voor schoolbestuurders om zich terdege op de hoogte te stellen van de risico’s en verplichtingen en maak beleid voor toekomstig beheer. Helix ondersteunt u bij de analyses en afwegingen.

  Michiel Groeneveld - technisch adviseur | Helix
  Michiel Groeneveld

  Consultant onderhoudsmanagement

 • Industrie

  De industriële sector beheert naast vastgoed ook veel installaties. Het is van groot belang dat deze in goede staat zijn en er veilig gewerkt kan worden. Uw medewerkers moeten immers hun werk in goeede en veilige  omstandigheden kunnen uitoefenen.

  Peter van der Landen

  Senior adviseur vastgoedonderhoud