NEN 2767 vastgoedinspecties en onderhoudsadvies | Helix

Branches

 • c

  Overheid

  Onze nationale overheid en de lokale overheden beheren meer dan 60% van het vastgoed in Nederland. Het onderhoud vergt een grote kostenpost welke gefinancierd wordt uit publieke middelen. Het is dus zaak om de benodigde investeringen goed in kaart te hebben om zodoende de kosten efficiënt te kunnen beheren.

  Maarten van Vliet

  senior adviseur

 • NEN 2767 bouwkundige en installatietechnische vastgoedinspecties voor woningcorporaties | Helix

  Woningcorporaties

  Woningcorporaties moeten zich aanpassen aan een veranderende omgeving; politieke beslissingen, maatschappelijke opvattingen, regelgeving vanuit Europa, de financiële crisis, enzovoort. Als woningcorporatie streeft u naar een balans tussen de exploitatiekosten en -opbrengsten. Daarnaast wilt u dat uw huurders fatsoenlijk, betaalbaar en persoonlijk kunnen wonen.

  Frederik van Oeveren

  manager technisch advies

 • NEN 2767 bouwkundig en installatietechnisch advies voor de zorg | Helix

  Zorg & Onderwijs

  Voor schoolorganisatie en instellingen in de gezondheidszorg is goed inzicht in de huisvestingskosten en de kosten van onderhoud o.a. door het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen  noodzakelijk. Het aanspraak kunnen maken op budgetten voor onderhoud gaat alleen als verzoeken hiertoe aan normen en regels voldoen.

  Frederik van Oeveren

  manager technisch advies

 • Vervoer

  Als onderhoud wordt uitbesteed moet de transportorganisatie zelf vinger aan de pols houden of de onderhoudswerkzaamheden volgens afspraak zijn uitgevoerd. En ook of de juiste prioritering wordt gesteld bij werkzaamheden. Niet al het onderhoud hoeft direct te worden uitgevoerd. Wie controleert deze externen?

  Peter van der Landen

  senior adviseur vastgoedonderhoud

 • Industrie

  De industriële sector beheert naast vastgoed ook veel installaties. Het is van groot belang dat deze in goede staat zijn en er veilig gewerkt kan worden. Uw medewerkers moeten immers hun werk in goeede en veilige  omstandigheden kunnen uitoefenen.

  Peter van der Landen

  senior adviseur vastgoedonderhoud