Helix Technisch Advies ondersteunt COA bij vervolmaken van inspectiegegevens

COA is overgestapt op een nieuw vastgoedmanagementsysteem en het systeem aan het vullen met gebouwgegevens. Een vijftal inspectiebureaus zijn ingeschakeld om de onderhoudstoestand van de gebouwen, de gebouwinstallaties en terreinen van COA in kaart te brengen. Als inspectiemethodiek wordt de zogenaamde RgdBOEI systematiek gehanteerd. Dit zijn NEN 2767 Conditiemetingen aangevuld met inspecties voor brandveiligheid, energie en het voldoen aan huidige Wet- en regelgeving.

Ingenieursbureau ARCADIS is door COA gevraagd ondersteuning te bieden in het vervolmaken van de inspectiegegevens en vervolgens het opstellen van meerjaren uitvoeringsplannen (MUP’s) voor het onderhoud van diverse locaties. ARCADIS zet hiertoe specialisten van Helix Technisch Advies in.

De gegevens worden verwerkt in het systeem Condor. Hiermee kan COA analyses uitvoeren en de benodigde onderhoudsbudgetten verdelen over de verschillende locaties. Naast de technische toestand spelen hierbij andere factoren zoals type locatie, de gebruiksperiode en de beoogde restwaarde van de gebouwen een rol.

 

logo COA 1