Vervoer

Als onderhoud wordt uitbesteed moet de organisatie zelf vinger aan de pols houden of de onderhoudswerkzaamheden volgens afspraak zijn uitgevoerd. En ook of de juiste prioritering wordt gesteld bij werkzaamheden. Niet al het onderhoud hoeft direct te worden uitgevoerd. Wie controleert deze externen?

Ook de NEN 2767 Conditiemeting is bijzonder actueel in de transportsector

De NEN 2767 norm is in het leven geroepen om op een objectieve manier de staat van het onderhoud van een pand of installatie vast te stellen. Uitkomsten van deze inspecties kunnen worden gebruikt om de afspraken uit een prestatiecontract met bijvoorbeeld een aannemer te toetsen. Ook kunnen de uitkomsten van de NEN 2767 inspectie worden gebruikt voor het opstellen van een goed meerjaren onderhoudsplan. Welk onderhoud is (kijken naar de aard van het gebrek en de prioriteit (levert het bijvoorbeeld gevaar op?) noodzakelijk op korte termijn? Welk onderhoud kan ook op een later moment worden uitgevoerd (waardoor op onderhoudsgelden bespaard kan worden)?

Helix Technisch Advies kan u begeleiden in huisvesting en onderhoud: