Havensteder laat door Helix bestaande meerjarenonderhoudsplanningen en technische staat van diverse complexen controleren

Havensteder wil in het kader van een mogelijke aankoop de bestaande meerjarenonderhoudsplanningen (mjop’s) en de technische staat van 20 complexen controleren. Het betreft 18 complexen met circa 900 woningen en ruim 100 parkeerplaatsen, en 2 complexen met kantoor- en bedrijfsruimten in de stadsregio Rotterdam.

Helix heeft voor Havensteder deze controle uitgevoerd, welke bestond uit het steekproefsgewijs controleren van de ter beschikking gestelde conditiemetingen (gebreken, kenmerken en conditiescore) en de in de meerjarenonderhoudsplanning opgenomen activiteiten. De beschikbaar gestelde meerjarenonderhoudsplanningen hebben een planningshorizon van 25 jaar (2018 t/m 2042).

De controle is uitgevoerd op de volgende aspecten:

  • Zijn de juiste (relevante) gebreken opgenomen?
  • Zijn de conditiescores op het niveau van gebreken, bouwdelen en elementen juist opgenomen?
  • Zijn alle onderhoud behoevende onderdelen opgenomen?
  • Kloppen de opgenomen activiteiten, inclusief startjaren en hoeveelheden met de aangetroffen technische staat?
  • Zijn de opgenomen onderhoudskosten voldoende betrouwbaar?

De controle is steekproefsgewijs uitgevoerd, waarbij er gekozen is om de meerjarenonderhoudsplanningen van de twee complexen met kantoor- en bedrijfsruimten en van drie complexen met woningen, variërend in aantal verhuureenheden en bouwjaar, te controleren. Daarnaast heeft Helix de technische staat van badkamer, keuken en toiletruimte van de drie complexen met woningen gecontroleerd.

De resultaten zijn uitgewerkt in een memo en besproken met Havenster. Deze memo was voorzien van de bevindingen per complex, de conclusie m.b.t. de betrouwbaarheid van de meerjarenonderhoudsplanningen, de aangetroffen technische staat, overzicht van de bezochte woningen en een fotobijlage.