Tablis Wonen actualiseert haar meerjarenonderhoudsplannen via NEN 2767 Conditiemetingen

Tablis Wonen, een woningcorporatie met ruim 4.600 woningen in Sliedrecht en omgeving, heeft 3 jaar geleden besloten om het onderhoud van haar woningen via NEN 2767 conditiemetingen uit te gaan voeren.
Hiertoe werd een partij gezocht die enerzijds de NEN 2767 conditiemetingen kon doen, en anderzijds de opzichters van Tablis Wonen kon opleiden in dit vakgebied.

Deze partner werd gevonden in Helix. De opzichters werden door Helix Academy opgeleid door het volgen van de cursus NEN 2767 Conditiemeting voor inspecteurs gebouwen en liepen daarnaast tijdens de 1e tranche van woningen mee met de NEN 2767 inspecties, uitgevoerd door een adviseur van Helix Technisch Advies.

Tijdens de 2e en 3e tranche van de conditiemetingen werden deze rollen omgedraaid en voerden de opzichters van Tablis Wonen zelf de NEN 2767 inspecties uit en was de adviseur van Helix Technisch Advies ondersteunend wat betreft het inventariseren en invoeren van de inspectiegegevens.

“Deze samenwerking was subliem. De adviseur van Helix Technisch Advies wist precies wat wij wilden en hoe we het wilden. Er was veel flexibiliteit vanuit de kant van Helix Technisch Advies.”, vertelt dhr. van Dun, teamleider vastgoed a.i. Al met al heeft het gehele traject van het uitvoeren van de NEN 2767 conditiemetingen voor alle woningen (opgedeeld in 3 tranches) 3 jaar geduurd. “Mede door alle ondersteuning van Helix Technisch Advies zijn onze eigen opzichters inmiddels in staat om de meerjarenonderhoudsplannen zelf actueel te houden volgens NEN 2767 Conditiemeting.  Wanneer we in tijdgebrek komen of specifieke kennis nodig hebben, vragen we nog steeds Helix Technisch Advies om bij te springen. Dit werkt uitstekend voor ons.”, vertelt Piet Geleijns, één van de opzichters van Tablis Wonen.

“Helix Technisch Advies is een heel betrouwbare partner om mee samen te werken. Ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Je kunt echt van ze op aan”, sluit een tevreden heer van Dun af.

Referentie Tablis Wonen | Helix