Helix Technisch Advies voert BOEI-inspecties uit voor Humanitas DMH

Helix Technisch Advies heeft voor Humanitas DMH BOEI-inspecties voor acht gebouwen uitgevoerd. Het betrof zeven gebouwen met voornamelijk kantoor-, gezondheidszorg- en woonfuncties en één woonlocatie.

De werkzaamheden die Helix Technisch Advies heeft uitgevoerd bestonden uit een volledige inventarisatie en het uitvoeren van een conditiemeting conform NEN 2767 van alle onderhoudsbehoevende bouwdelen aan de schil van de gebouwen, de algemene ruimten en de gebouwgebonden installaties binnen de beschouwde planningshorizon van 20 jaar. Op basis van de inspectieresultaten heeft Helix Technisch Advies een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld voor de periode 2016 – 2035 (20 jaar).

Humanitas DMH heeft ervoor gekozen dat de inspecteurs van Helix Technisch Advies direct tijdens de inventarisatie en inspectie (discipline bouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechnische installaties) ook een BOEI-inspectie uitvoerden. Bij een BOEI-inspectie wordt er naast de onderhoudsbehoefte tevens inzicht gegeven in de energetische kwaliteit en brandveiligheid van de gebouwen. Ook wordt er getoetst op wet- en regelgeving.

Het voordeel van een BOEI-inspectie

Bij een BOEI-inspectie wordt één integraal rapport opgesteld met alle gewenste disciplines voor de onderdelen Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Inzicht in wet en regelgeving. Om nu te voorkomen dat voor elk onderdeel een andere inspecteur aan het werk gaat en er allemaal verschillende rapporten geschreven worden, is de BOEI-inspectie bedacht. Dubbel werk en tegenstrijdigheden worden hiermee voorkomen en de belasting voor de gebruiker van het gebouw wordt tot een minimum beperkt. Er komt immers maar één keer een inspecteur het gebouw opnemen.

Integrale besluiten door BOEI-inspectie

Met een BOEI-inspectie kunnen er integrale besluiten genomen worden over investeringsmaatregelen. De gebouwbeheerder kan goede beslissingen nemen over mogelijke vervanging van elementen, energiemaatregelen, maatregelen die als eerste uitgevoerd moeten worden, of juist uitstel van werkzaamheden.

De drie voordelen voor een BOEI-inspectie zijn:

  • Efficiency door opnemen van integrale maatregelen voor onderhoud, energie, brandveiligheid en wettelijke verplichtingen
  • Beperking van risico door zicht te hebben op (brand)veiligheid en te voldoen aan wet- en regelgeving
  • Beperking van overlast door één integrale, door BOEI-specialisten uit te voeren inspectie.

Over Humanitas DMH

Humanitas DMH ondersteunt en behandelt mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Samen met hen bepaalt Humanitas DMH welke vorm van ondersteuning het beste past. Humanitas DMH biedt zorg op maat en doet dit vanuit haar humanistische kernwaarden.

BOEI inspecties Humanitas DMH