Helix stelt MJOP’s op voor de KSU

De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) is een professionele organisatie voor primair onderwijs, met 24 scholen verdeeld over 32 locaties in de stad Utrecht. Ruim 675 medewerkers zijn dagelijks bezig met het geven van onderwijs aan 6.200 leerlingen.

In 2013 heeft de KSU door middel van een aanbesteding de werkzaamheden voor het opstellen van de MJOP, de jaarplannen en het begeleiden van onderhoud voor een periode van 6 jaar gegund aan Helix. De nulmeting is in 2013 uitgevoerd, waarna de jaarplannen zijn opgesteld. De resultaten zijn online beschikbaar voor de KSU door middel van de MJOP server van Helix. Op deze manier heeft de KSU altijd inzicht in de actuele planningen. Wij vroegen Marius Geurts, staffunctionaris Huisvesting, naar de samenwerking:

“Helix heeft zich vanaf het begin laten zien als een professionele partij, zij hebben gedurende de inspectieopname in onze scholen openheid gegeven over de stand van zaken. Door omstandigheden kwam het eindrapport later dan afgesproken. Helix heeft echter alles in het werk gesteld om een en ander zo spoedig mogelijk te kunnen afwikkelen.

We hadden voor gunning nog nooit met Helix samengewerkt. Bij ons was de vraag of Helix zou kunnen waarmaken wat ze vooraf hebben gezegd. Nu het eindproduct er ligt, kunnen we stellen dat het resultaat goed is. De inspectierapporten zijn eensluitend opgesteld. Op dit moment zijn we samen met Helix bezig nuances aan te brengen op basis van uitgevoerde werkzaamheden 2014 en werkelijke contractbedragen.”

 

Referentie - logo KSU