SALTO kiest voor een BOEI-inspectie

Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs, kortweg SALTO, is een scholenstichting in Eindhoven. Met 20 basisscholen en twee scholen voor speciaal basisonderwijs is SALTO een grote speler in het Eindhovense onderwijsveld.

SALTO wilde graag een totaal rapport van het schoolgebouw speciaal basisonderwijs (SBO) ‘De Vijfkamp’ met betrekking tot de BOEI-aspecten, kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en bruikbaarheid, om een objectief stuk te verkrijgen om met de gemeente Eindhoven in overleg te treden over mogelijkheden tot transformatie of nieuwbouw.

De Vijfkamp betreft een SBO school uit 1970 met twee uitbreidingen uit 1986 en 1999. Het gebouw heeft een oppervlakte van 1.700 m2 en bestaat uit één bouwlaag.

De werkzaamheden voor SALTO bestonden uit het inventariseren en inspecteren op basis van de BOEI-methodiek. Deze werkzaamheden hadden betrekking op de onderhoudsbehoevende bouwdelen (exterieur en interieur) en de gebouwgebonden installaties binnen een planningshorizon van 20 jaar.

Naast de onderhoudsbehoefte volgens NEN 2767, is op basis van een BOEI-inspectie inzicht gegeven in de energetische kwaliteit en brandveiligheid van het gebouw. Daarnaast is getoetst op wet- en regelgeving. Op basis van de inspectieresultaten is een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld voor de periode 2018 – 2035 (20 jaar).

De inspectieresultaten, inclusief het meerjarenonderhoudsplan, zijn door Helix Technisch Advies verwerkt in het O-prognose softwarepakket en gerapporteerd aan SALTO.