Projectbegeleiding en aanbestedingsbegeleiding

Onderhoud, renovatie en restauratie zijn complexe trajecten waarin veel partijen in verschillende fasen samenwerken. Helix Technisch Advies ondersteunt u in elke fase van uw project van initiatieffase tot oplevering. Wij hebben voor elk type project de juiste specialisten met een bouwkundige of installatietechnische achtergrond beschikbaar.

Fase 1: Voorbereiding onderhoudsprojecten

Op basis van de omvang van het onderhoudsproject en uw wensen leggen wij de stappen in het proces vooraf vast. Hierbij worden afspraken gemaakt over de aanpak, het gewenste eindresultaat, besluitvorming, informatievoorziening, beschikbaar wij kunnenget, tijdspad, teamspelers en mogelijke afbreukrisico’s.

Echter, de ervaring heeft ons inmiddels geleerd dat een project zich niet altijd volgens een vooraf gedefinieerd proces laat sturen. Als vertrekpunt is dit prima. Wij dragen zorg voor goede communicatie met de partijen in het project en hebben in alle fasen regelmatig overleg met u als opdrachtgever.

Fase 2: Aanbestedingsbegeleiding

Traditioneel of prestatiegericht inkopen?

In de afgelopen jaren heeft er veel ontwikkeling plaatsgevonden op het gebied van aanbesteden/inkopen. Wij komen in onze dagelijkse werkzaamheden diverse vormen van prestatiecontracten tegen. Voor onderhoudswerkzaamheden kan gekozen worden voor:

  • Traditioneel inkopen op basis van een werkomschrijving en onderhandse aanbesteding
  • Inkopen op basis van prijs- en prestatieafspraken
  • Inkopen op basis van lange termijn samenwerking, waarbij u als opdrachtgever een partnerschap met uw leverancier aan gaat.

Samen met u bekijken we wat voor uw situatie de beste manier van aanbesteden is. Lees verder.

Fase 3: Projectbegeleiding

Projectbegeleding en projectmanagement vergen specifieke kennis. Kennis die soms niet of misschien maar beperkt aanwezig is in uw eigen organisatie. Onze ervaren specialisten kunnen (onderhouds)projecten voor u begeleiden. Dit doen wij op een transparante wijze met een hoge kwaliteit, zodat u altijd zekerheid hebt over het afgesproken werk. Wij streven hiermee naar het volledig ontzorgen van de opdrachtgever.

Helix Technisch Advies heeft ervaren projectmanagers en technisch adviseurs beschikbaar voor tijdelijke inzet of begeleiding van onderhoudsprojecten, verbouwing, renovaties en planmatig onderhoud. Deze begeleiding kan voor alle stappen in het proces, van initiatieffase tot oplevering.

Lees verder over op welke wijze wij projectbegeleiding uitvoeren.

Meer weten?

Onze adviseurs kunnen u uitgebreid toelichting geven over welke rol Helix Technisch Advies kan betekenen bij: