Projectbegeleiding

Wij zijn  zeer sterk in projectbegeleiding op het gebied van planmatig onderhoud, renovatie en restauratie voor verschillende opdrachtgevers zoals gemeentes, woningcorporaties en overheidsinstanties.

Onze adviseurs dragen zorg voor een heldere en frequente communicatie met de partijen in het project en hebben in alle fasen regelmatig overleg met u als opdrachtgever. Wij kunnen de voorbereiding van het project op ons nemen, de aanbestedingsstukken -waaronder de werkomschrijving of bestekken- opstellen, ondersteunen en adviseren bij de selectie van leveranciers en vervolgens toezicht houden op de uitvoering van het project.

Voorbereiding onderhoudsprojecten

Op basis van de omvang van het onderhoudsproject en uw wensen leggen wij de (meerjaren)onderhoudsplanning in het proces vooraf vast. Hierbij worden afspraken gemaakt over de aanpak, het gewenste eindresultaat, besluitvorming, informatievoorziening, beschikbaar budget, tijdspad, teamspelers en mogelijke afbreukrisico’s.

Toezicht houden en projectbegeleiding op de werkvloer

Wanneer het project van start gaat is de adviseur het eerste aanspreekpunt voor de verschillende partijen. De adviseur is regelmatig op locatie aanwezig om de voortgang en kwaliteit te controleren en te bewaken. Doordat onze adviseurs ook de taal van de aannemerij spreken vormen wij de ideale schakel tussen u en de aannemer. Dit is onontbeerlijk bij het maken van afspraken, communicatie naar gebruikers (bewoners, huurders, eigen medewerkers) en communicatie over de planning. Gedurende het project bewaakt de adviseur de voortang en wordt u tijdig op de hoogte gebracht indien er afwijkingen ontstaan.

Uiteraard houdt de adviseur ook toezicht of er veilig gewerkt wordt. Voor Helix Technisch Advies staat het belang van veiligheid en milieu voorop en daarom hebben wij de certificeringsprocedure voor een VCA** certificering doorlopen. Wij nemen het VCA** beleid ook mee bij de uitvoering van onze werkzaamheden bij onze opdrachtgevers en zullen bij het constateren van onveilige situaties hierop adequaat acteren.

Meerwerk

Wij zien erop toe dat aannemers niet zomaar meerwerk kunnen uitvoeren. Wij beoordelen de noodzaak van het meerwerk en zullen enkel met toestemming van de opdrachtgever de werkzaamheden laten uitvoeren.

Oplevering

Wanneer het project is afgerond begeleiden wij de oplevering. Wij voeren de vooroplevering uit en houden bij welke gebreken er zijn en welke herstelwerkzaamheden zijn afgesproken. Wij stellen een opleverrapport op waarin we de geconstateerde opleverpunten vermelden. Vervolgens beoordelen wij tijdens de eindoplevering of alle opleverpunten daadwerkelijk correct zijn opgelost.

De voordelen van projectbegeleiding en uitvoering

Wij helpen u graag bij de begeleiding van verschillende type projecten en houdt toezicht op de voortgang en kwaliteit van de geplande werkzaamheden. Het inschakelen van Helix Technisch Advies voor projectbegeleiding biedt u daarom enkele belangrijke voordelen:

  • Wij kunnen u, als opdrachtgever, volledig ontzorgen tijdens de uitvoering van verschillende projecten zoals planmatig onderhoud, renovatie en restauratie.
  • Heldere en tijdige communicatie tussen de opdrachtgever en uitvoerende partijen.
  • Scherpe bewaking op voortgang, kosten en planning van het project.
  • Onze medewerkers zijn opgeleid met het VCA voor leidinggevende diploma en zullen dus tijdens de werkzaamheden controleren of er veilig wordt gewerkt. Indien wij constateren dat dit niet het geval is, zullen wij hierop acteren en passende maatregelen toepassen.
  • Wij werken met professionele onderhoudssoftware en hebben veel kennis van marktconforme bedragen, waardoor wij een compleet inzicht hebben in de gehanteerde prijzen voor onderhoudswerkzaamheden, variërende van reparatie en herstel tot renovatie of vervanging. Dit biedt u een groot voordeel bij het selecteren van de uitvoerende partij (aannemer) of het toetsen van offertes.
  • De contractstukken met de aannemer worden zodanig opgesteld dat het risico op discussies achteraf over onvoldoende goed uitgevoerd onderhoud of garanties geminimaliseerd zijn.