Audit kwaliteit MJOP

Grip op uw financiën

Een betrouwbare meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) is van groot belang voor het bepalen van uw financiële positie en het doorrekenen van uw vastgoedbeleid. De betrouwbaarheid van onderhoudsplanningen wordt bepaald door het gebruik van een goed omschreven inspectiemethodiek en de kennis en ervaring van de inspecteurs. Daarnaast zijn voor een goede onderhoudsplanning betrouwbare kostenkengetallen, levensduurinformatie en duidelijke beleidsuitgangspunten nodig.
 

Toetsing onderhoudsplanning

Hoe betrouwbaar is uw meerjarenonderhoudsplanning en -begroting? Hoe groot is het verschil tussen gepland, gebudgetteerd en uitgevoerd onderhoud? Wat is de kwaliteit van het inspectieveldwerk (van uw eigen medewerkers of van externe inspecteurs)? Samen met u beantwoorden wij deze vragen in een audit of toetsing van uw onderhoudsplanning.

Wanneer wij een audit van uw bestaande meerjarenonderhoudsplanning uitvoeren starten wij met een startgesprek met de verantwoordelijke technische en financiële manager. Vervolgens bestaat de audit uit de volgende onderdelen:

Leren
(bureau onderzoek)

  • Interviews met een aantal betrokken medewerkers;
  • Beoordelen totstandkoming merjarenonderhoudsplanning, zoals wie eraan gewerkt hebben en wat de aanpak/scope geweest is.

Inspectie
(veldonderzoek)

  • Controle van inventarisaties en inspecties van een aantal complexen;
  • Controle meerjarenonderhoudsplanning van een aantal complexen.

Advies
(afronding)

  • Beoordelen verschillen tussen gepland, gebudgetteerd en uitgevoerd onderhoud. Zowel voor wat betreft de kosten als de uitgevoerde werkzaamheden;
  • Beoordelen beleidskader (financiële normering, onderhoudsbeleid, vastgoedbeleid);
  • Beoordelen methodieken en hulpmiddelen (inspectiemethodiek, levensduren, cycli, kengetallen);
  • Toetsen opgenomen onderhoudsprognose en uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden in de afgelopen jaren aan (vergelijkbaar gemaakte) benchmarkgegevens.

Gerelateerde projecten

Experts

Maarten Jurgens
06 13 74 61 04
Stuur een e-mail

Maarten van Vliet
06 12 81 54 16
Stuur een e-mail

Frederik van Oeveren
06 57 32 80 65
Stuur een e-mail