Brandveiligheidsadvies

Advies op maat voor een brandveilig gebouw

Ieder gebouw in Nederland moet voldoen aan de door de overheid gestelde minimale brandveiligheidseisen. Dit is geregeld in de Woningwet. Hierin is ook geregeld dat de eigenaar, samen met de gebruiker, hiervoor verantwoordelijk is. Vaak wordt gedacht dat een bestaand gebouw wel aan deze minimale eisen zal voldoen. Er is immers in het verleden een bouwvergunning (of sinds 1 oktober 2010: omgevingsvergunning) verleend door de gemeente en wellicht wordt uw gebouw ook regelmatig gecontroleerd door de brandweer.

De praktijk

In de praktijk blijkt vaak dat een gebouw toch niet helemaal (meer) voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften. Zo blijkt bijvoorbeeld regelmatig dat zelfsluitende deuren in brand- of rookwerende scheidingen met wigjes of voorwerpen worden opengehouden of dat door het aanleggen van nieuwe installaties brandwerende voorzieningen boven verlaagde plafonds zijn doorbroken. Ook kunnen door gewijzigde regelgeving of door gewijzigde inzichten in het verleden aangebrachte brandveiligheidsvoorzieningen niet langer toereikend zijn. Hierdoor kunnen in geval van brand grotere schades ontstaan en wordt ook het risico op slachtoffers vergroot.

Brandscan

Bij een brandscan wordt op basis van uw wensen, bouwjaar van het gebouw en de aanwezige vergunningsstukken het minimale brandveiligheidsniveau vastgesteld. Vervolgens wordt op hoofdlijnen gecontroleerd of aan dit niveau wordt voldaan voor de relevante bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheidsaspecten en voor de voorzieningen voor de brandweer in de omgeving. De aanleiding voor het laten uitvoeren van een brandscan is divers:

 • Bij een functiewijziging van het gebouw;
 • Bij verbouwingen;
 • Naar aanleiding van een controle door de gemeente, brandweer en/of verzekeraar;
 • Op eigen initiatief.

Leren

Via Helix Academy geven wij de cursussen Brandveiligheid volgens Bouwbesluit 2012 en Brandveiligheid in de praktijk, welke bestemd zijn voor gebouwbeheerders- en eigenaren, medewerkers facilitaire dienst en andere betrokkenen bij beheer, bouw en verbouw.

Inspecteren

Onze inspecteurs hebben zeer specifieke brandveiligheidsopleidingen afgerond en hebben veel ervaring in de controle van bestaande gebouwen. Zij kunnen voor u een brandveiligheidscontrole uitvoeren.

Adviseren

Vervolgens adviseren wij u in welke mate reeds aan de voorschriften wordt voldaan, welke maatregelen eventueel moeten worden getroffen en welke opties hiervoor beschikbaar zijn. Hierbij wordt door ons altijd gestreefd naar de meest kostenefficiënte oplossing.

Helix Technisch Advies voert voor haar opdrachtgevers de volgende dienstverlening op het gebied van brandveiligheid uit:

 • Advieswerkzaamheden
  • Beoordelingen van brandwerende voorzieningen;
  • Brandoverslagberekeningen (NEN 6068) met het computerprogramma Pintegraal;
  • Vuurbelastingsberekeningen;
  • Gelijkwaardigheid grote brandcompartimenten (NEN 6060, NEN 6079);
  • Gelijkwaardigheid ontvluchting;
  • Berekening capaciteit vluchtroutes, maximaal toelaatbaar aantal personen met het computerprogramma OntruiMR;
  • Programma van Eisen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie;
  • Uitgangspuntendocument rookbeheersingsinstallatie;
  • Uitgangspuntendocument sprinklerinstallatie.
 • Begeleiding aanbesteding en uitvoering
  Nadat is vastgesteld welke aanpassingen benodigd zijn, kunnen wij u ondersteunen bij de realisatie van deze aanpassingen:

  • Opstellen werkomschrijving;
  • In overleg met u uitnodigen van aannemers;
  • Begeleiding tijdens de aanwijzing;
  • Controleren van de offertes van aannemers;
  • Opstellen gunningsadvies;
  • Controles tijdens de uitvoering en bij de oplevering.
 • Opleiden en trainingen medewerkers in de theorie, werkwijze en praktijk

Gerelateerde projecten

Experts

Maarten van Oort
06-12560057
Stuur een e-mail

Sander Kik
06 49 49 55 19
Stuur een e-mail

Peter van der Landen
06 20 27 49 81
Stuur een e-mail