Contractering

Traditioneel of prestatiegericht inkopen?

In de afgelopen jaren heeft er veel ontwikkeling plaatsgevonden op het gebied van aanbesteden. In de praktijk komen diverse vormen van onderhoudscontracten voor. Samen met u bekijken we wat voor uw situatie de beste manier van aanbesteden is. Voor onderhoudswerkzaamheden kan gekozen worden voor:

  • Traditioneel inkopen op basis van een werkomschrijving en onderhandse aanbesteding;
  • Inkopen op basis van prijs- en prestatieafspraken;
  • Inkopen op basis van lange termijn samenwerking, waarbij u een partnerschap met uw leverancier aan gaat.

 

Prestatiegericht inkopen

Bij het inkopen op basis van prestaties kan de opdrachtgever bepaalde risico’s die gepaard gaan met het onderhoud verschuiven naar de opdrachtnemer. Daarnaast wordt de kennis en ervaring van de opdrachtnemer betrokken bij de voorbereiding van het onderhoudsplan, waardoor er voordelen behaald worden voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. Een groot voordeel is vooral de mogelijkheid om het proces te verbeteren en hierdoor (faal)kosten te reduceren.

Prijs- en prestatieafspraken voor onderhoudsactiviteiten

In deze samenwerkingsvorm worden prestatieafspraken voor een korte termijn gemaakt. De samenwerking duurt vaak één onderhoudsinterval, zijnde de periode tussen twee onderhoudsactiviteiten voor hetzelfde bouwdeel. Hoewel de opdrachtnemer adviseert over de onderhoudsactiviteiten, bepaalt de opdrachtgever vaak vooraf de onderhoudscycli en onderhoudsintervallen. De opdrachtgever behoudt controle over het onderhoudsproces door werkoverleggen en toezicht op de onderhoudswerkzaamheden.

Lange termijn samenwerking

De overeenkomst wordt gesloten voor meerdere onderhoudsintervallen of de gehele exploitatieperiode van de woningen. De opdrachtnemer wordt in een vroeg stadium geselecteerd, waardoor ze in staat is om bij te dragen aan de onderhoudsstrategie binnen de kaders die de opdrachtgever vaststelt met betrekking tot de gewenste kwaliteit, de prestatiecriteria, de levensduur en de financiële aspecten. De opdrachtnemer controleert zelf de degradatie van de bouwdelen en monitort het onderhoudsproces, met name de gebruikerstevredenheid en geleverde kwaliteit.

Helix Technisch Advies voert voor haar opdrachtgevers de volgende dienstverlening rondom contractering uit:

  • Opstellen van de aanbestedingsstukken en uit zetten de aanbesteding bij mogelijke leveranciers:
  • Vergelijken van de binnengekomen offertes. Dit doen wij niet enkel op prijs, maar ook op kwaliteit. Soms blijken offertes niet compleet of gelijkwaardig te zijn.
  • Beoordelen op marktconforme prijzen voor herstel. Omdat wij zelf regelmatig voor diverse opdrachtgevers meerjarenonderhoudsplannen opstellen, weten wij wat de marktconforme prijzen zijn voor herstel.
  • Opstellen contractstukken, zodanig dat het risico op discussies achteraf over onvoldoende goed uitgevoerd onderhoud of garanties geminimaliseerd zijn.

Gerelateerde projecten

Experts

Frederik van Oeveren
06 57 32 80 65
Stuur een e-mail

Laura van den Anker
06 57 73 60 99
Stuur een e-mail

Maarten van Vliet
06 12 81 54 16
Stuur een e-mail