Duurzaam meerjarenonderhoudsplan

Kiezen voor duurzame oplossingen bij het onderhoudsmoment

In een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) zijn niet alleen het benodigde onderhoud op korte termijn en de vervangmomenten van bouwdelen en installaties op langere termijn opgenomen, maar wordt ook gekeken naar meer logische vervangmomenten van bouw- en installatiedelen. Basis voor de keuze is dan een combinatie van levensduur van bouwdelen, CO2 reductie, extra investeringen voor duurzame maatregelen en terugverdientijden. Bij deze keuzes houden wij tevens rekening met de doelen rondom circulair bouwen, Trias energetica en de milieubelasting van bouwdelen.

 

Duurzame meerjarenonderhoudsplanning is maatwerk

Een stapje verder is vooraf een strategie voor de gebouwen te ontwikkelen, rekening te houden met de beoogde instandhoudingsperiode van het gebouw, de restwaarde, het gewenste kwaliteitsniveau en de wensen van gebruikers. De onderhoudsinspectie moet niet alleen beperkt blijven tot signaleren, maar daadwerkelijk advies opleveren over duurzame vervanging van bouwdelen passend bij de mogelijkheden van het gebouw. Hierbij wordt meer en meer rekening gehouden met (toekomstig) hergebruik van de te vervangen delen volgens de principes van circulair onderhoud. Een duurzaam meerjarenonderhoudsplan is dus maatwerk dat bij de goede uitgangspunten veel kan opleveren.

Leren

Ook bij een DMJOP is de basis de NEN 2767 conditiemeting. U kunt kiezen dit door uw eigen inspecteurs te laten doen. Wij bieden zowel voor de NEN 2767 conditiemeting als duurzaamheidsadviezen (EPA-U, EPA-W, energiewetgeving) diverse opleidingstrajecten via Helix Academy.

Inspecteren

Wij hebben NEN 2767 gecertificeerde inspecteurs op alle disciplines, die beschikken over de nodige certificaten zoals Hobéon/Sertum/NVDO/BOEI. Bij onze BOEI-inspecties wordt standaard naast brandveiligheid een energieadvies in de planning meegenomen.

Adviseren

Door het duurzaam meerjarenonderhoudsplan aan de strategie en/of het beleid te koppelen, kunnen financiële middelen doeltreffend worden ingezet in de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen. Als u niet over een accurate en complete kosten- en besparingenbibliotheek beschikt, dan kunnen wij deze voor u inrichten.

Helix Technisch Advies voert voor haar opdrachtgevers de volgende dienstverlening uit:

  • Begeleiding en ondersteuning bij het uitvoeren van NEN 2767 of RVB-BOEI inspecties door gecertificeerde inspecteurs;
  • Begeleiding en ondersteuning bij het inkopen van conditiemeting en het opstellen van de vraagspecificatie;
  • Ondersteuning bij het opstellen van lange termijn onderhoudscontracten op basis van kwaliteit specificaties;
  • Vertalen van strategische doelen van het geïnspecteerde vastgoed naar een beleidsmatig advies;
  • Opleiden en trainingen medewerkers in de theorie, werkwijze en praktijk.

Gerelateerde projecten

Experts

Sander Kik
06 49 49 55 19
Stuur een e-mail

Jacco van der Hoek
06 13 40 81 32
Stuur een e-mail

Peter van der Landen
06 20 27 49 81
Stuur een e-mail