Inspecties installatietechniek

Optimale beschikbaarheid van uw installaties

Vragen over onderhoudskosten voor installaties, duurzame inzetbaarheid, veiligheid en invloed op binnenklimaat kunnen alleen worden beantwoord als er goed inzicht is in de werking en de kwaliteit van de installaties.

Om het onderhoud van gebouwen te optimaliseren worden vastgoedinspecties, ook wel NEN 2767 of RVB-BOEI inspecties, uitgevoerd. Met de norm NEN 2767 conditiemeting kan de technische staat van bouw- en installatieonderdelen op een objectieve manier worden vastgelegd. Met de RVB-BOEI wordt bovendien inzicht gegeven in de wet- en regelgeving (inclusief logboeken).

 

Naast het uitvoeren van NEN 2767 conditiemetingen voeren wij ook andere inspecties uit, specifiek gericht op een optimale beschikbaarheid van uw installaties:

Woninginspecties NTA 8025

De beoordeling van veiligheid in woningen is vastgelegd in de NTA 8025 (Nederlandse Technische Afspraak). Een onderzoek met als basis de NTA 8025 kan zorgen voor een duidelijk beeld van de situatie, zodat op de juiste punten actie ondernomen kan worden. Wij zijn gespecialiseerd in het opnemen, inspecteren en beoordelen van installaties in zowel woningen als utiliteitsgebouwen.

NEN 3140 inspectie

De NEN 3140 is de norm die aangeeft hoe men veilig kan werken met elektrische installaties. Uiteraard wilt u een zo’n veilig mogelijk arbeidsplaats voor u en uw werknemers creëren, bovendien bent u hiertoe verplicht (Arbo-wet).

Door uw elektrische installatie en arbeidsmiddelen te laten inspecteren volgens de NEN 3140 kunt u erachter komen waar de knelpunten, m.b.t. arbeidsveiligheid, brandveiligheid, etc., van uw bedrijf zitten en wat u eraan kunt doen om deze te verbeteren. Onze inspecteurs kunnen deze inspectie voor uw uitvoeren.

Gebouwonderhoudsboek

Vaak onderhouden verschillende partijen onderdelen van uw pand, maar uiteindelijk bent u als gebouweigenaar eindverantwoordelijk voor de technische staat van het gebouw. Maandelijks en jaarlijks moeten verschillende installaties gekeurd en gecontroleerd worden. Het overzicht van welke keuringen er gedaan zijn en welke nog moeten kan daarbij lastig voor u zijn. Het gebouwonderhoudsboek helpt u overzicht te houden van de wettelijk verplichte en nuttige keuringen en inspecties. Tevens is het een onafhankelijk overzicht van de verschillende firma’s die binnen uw gebouw werkzaamheden verrichten, en kan het gebruikt worden als rapport naar management of directies.

Klachtenonderzoek

Waar mensen werken zijn klachten, daar loopt u vast ook tegenaan. Deze klachten kunnen variëren van een koude werkplek tot serieuze problemen met een technische installatie. Sommige klachten kunnen ook indirect zijn, zoals medewerkers die last hebben van droge ogen of vaak griep hebben. Soms zijn deze klachten er vanaf de bouw en soms zijn deze ontstaan door gebrek aan onderhoud of aanpassingen in gebruik van de ruimte of de installaties. Bij deze klachten onderzoeken wij de uitgangspunten van de ruimtes en installaties. Daarnaast spreken wij met de gebruikers om een duidelijk beeld te krijgen in de omvang van de problemen. Uiteindelijk ontvangt u een rapport met een praktische oplossing.

Leren

Via Helix Academy leren deelnemers hoe een conditiemeting volgens de NEN 2767-1 bij inspecties aan installaties moet worden toegepast, hoe de inspectieresultaten verwerkt kunnen worden tot een inspectierapport en hoe de resultaten van de conditiemeting kunnen worden verwerkt tot een betrouwbaar meerjarenonderhoudsplan.

Inspecteren

Gecertificeerde inspecteurs met veel ervaring van bestaande installaties brengen de specifieke gebreken die kunnen worden voorkomen en veroudering van de toegepaste installaties in beeld. Een aantal specialisten is opgeleid voor alle disciplines klimaattechniek, elektrotechniek, bouwkunde en transport waardoor alle inspecties in één keer op locatie kunnen worden uitgevoerd. Dat is efficiënt en beperkt de overlast voor gebouwgebruikers.

Adviseren

Na uitvoering van onze inspecties op het gebied van NEN 2767 conditiemeting, NTA 8025, NEN 2580, gebouwonderhoudsboek en klachtenonderzoek bespreken wij altijd de uitkomsten met u. Uiteindelijk ontvangt u een rapport met een praktische oplossing of een

meerjarenonderhoudsplanning, waarbij u voor meerdere jaren inzicht heeft in de benodigde financiële middelen en de uitvoering van de gewenste onderhoudsactiviteiten.

Helix Technisch Advies voert voor haar opdrachtgevers de volgende dienstverlening op het gebied van installaties uit:

  • Begeleiding en ondersteuning bij het uitvoeren van installatietechnische inspecties door gecertificeerde inspecteurs in alle disciplines;
  • Begeleiding en ondersteuning bij het afsluiten en controleren van contracten;
  • Ondersteuning bij het opstellen van lange termijn onderhoudscontracten op basis van kwaliteit specificaties;
  • Toetsing (brand)veiligheid installaties, verplichte keuringen en voldoen aan regelgeving;
  • Technische analyse gebreken en outputspecificaties;

Opleiden en trainingen medewerkers in de theorie, werkwijze en praktijk.

 

Gerelateerde projecten

Experts

Sander Kik
06 49 49 55 19
Stuur een e-mail

Robert van Dijk
06 57 34 17 54
Stuur een e-mail

Jenny van Veen
06 23 90 43 90
Stuur een e-mail