Monumentaal Erfgoed

Adviseren

Erfgoed

Erfgoed

Helix Advies kan u op diverse vlakken adviseren over uw monumentaal bezit. Onze adviseurs hebben technische kennis van historische bouwmaterialen en toepassingen en wij hebben jarenlange ervaring met het vaststellen van bouwtechnische schades. Hierdoor kunnen wij u adviseren op het gebied van onderhoud, inspecties en herstelwerkzaamheden van monumenten.

Adviseren

Bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden houden wij rekening met ‘duurzame’ monumentenzorg. Wij kiezen voor innovatieve oplossingen die leiden tot langdurig behoud van het monumentale object en een beperkte milieubelasting van de gebruikte producten. Natuurlijk met het behoud van het monumentale karakter van het pand. 

Tevens kunnen wij advies geven over het aanbestedingstraject voor de restauratie en renovatie van het monumentaal vastgoed. Helix Advies kan, in samenspraak met de opdrachtgever, het restauratieplan opstellen. Hiervoor kunnen wij de werkomschrijving (bestek) opstellen waarin de uitwerking van alle werkzaamheden zijn uitgewerkt. Tevens kunnen wij de directiebegroting opstellen voor de geplande werkzaamheden. Aanvullende stukken zoals tekeningen en constructief onderzoek kunnen wij faciliteren door samenwerking met onze externe partijen. Het vervolgtraject van aanbesteding, offertevergelijking, contractvorming en bouwbegeleiding kan Helix Advies ook begeleiden. 

Voor meer informatie over monumentaal erfgoed kunt u terecht op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed