Monumenten

Instandhouding van het monumentale erfgoed

In onze opdrachten portefeuille bevinden zich regelmatig monumentale objecten. Deze objecten kenmerken zich door een waarde op cultuurhistorisch gebied. In uitwerking zijn een groot deel van de projectactiviteiten gelijk. Op detailniveau is specifieke kennis nodig van proces en techniek.

Helix Technisch Advies voert voor haar opdrachtgevers de volgende dienstverlening uit:

Inspecties

Ten behoeve van de ontwikkeling van de ERM URL-2005 Gebouwinspecties voor monumenten zijn wij onderdeel van de begeleidingscommissie. Het inspecteren van monumenten conform NEN 2767, RVB-BOEI of URL 2005 vraagt een andere techniek als het gaat om het opnemen van gebreken en het afprijzen hiervan. Wij kunnen dit voor u inzichtelijk maken. Met een goed meerjarenonderhoudsplan (MJOP) hebben opdrachtgevers een inschatting van de kosten en de uit te voeren werkzaamheden in de komende jaren.

Advies

Onze adviseurs hebben technische kennis van historische bouwmaterialen en toepassingen, waardoor wij u kunnen adviseren op het gebied van onderhoud, inspecties en herstelwerkzaamheden van monumenten.

Bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden houden wij rekening met ‘duurzame’ monumentenzorg. Wij kiezen voor innovatieve oplossingen die leiden tot langdurig behoud van het monumentale object en een beperkte milieubelasting van de gebruikte producten.

Begeleiding van onderhoudswerk kleinere projecten

Om de onderhoudsstaat van uw monument op peil te houden is het noodzakelijk om structureel onderhoudswerkzaamheden uit te (laten) voeren. Wij hebben jarenlange ervaring om tijdens de uitvoering van projecten zowel technische als financiële begeleiding te verzorgen. Wij hebben een groot netwerk van specialistische aannemers, werkzaam in de monumentale sector.

Technische aankoopkeuring leegstaand monumentaal vastgoed

Door maatschappelijke ontwikkelingen en leegstand worden de komende jaren kerken, boerderijen, gevangenissen en musea afgestoten. Wij kunnen voor zowel kopende als verkopende partij een technische aan- of verkoopkeuring uitvoeren. Deze keuring brengt de risico’s op bouwkundig, installatietechnisch en milieutechnisch gebied op korte (2 jaar) en lange termijn (10 jaar) in kaart.

Subsidie aanvragen monumenteigenaren

 

De overheid kent verschillende soorten subsidies voor monumenteigenaren. Ter onderbouwing van een subsidieaanvraag is een technische opname vereist. Onderdelen die wij kunnen verzorgen in het kader van de subsidieregelingen zijn:

  • Advisering omtrent mogelijkheden aanvraag
  • Indienen Subsidie / SIM aanvragen
  • Uitvoeren bouwtechnische opname
  • Opstellen schadebeeldtekeningen
  • Opstellen meerjarenonderhoudsplan

Kijk voor duurzaamheidsadviezen op de website van het Nationaal Restauratiefonds:
https://www.restauratiefonds.nl/duurzaamheidsadvies-monumenten

Gerelateerde projecten

Experts

Laura van den Anker
06 57 73 60 99
Stuur een e-mail

Maarten van Vliet
06 12 81 54 16
Stuur een e-mail

Judith Vermeulen
06-13092974
Stuur een e-mail