NTA 8025 Woning-APK

Adviseren

Inspecteren

Inspecties

NTA 8025

U wilt natuurlijk veilig kunnen wonen. Daarom kan het verstandig zijn om een woning-APK uit te laten voeren. Deze geeft inzicht in de veiligheid van uw woning en welke verbeteringen u kunt laten uitvoeren. Na de NTA 8025 keuring krijgt u een rapport waarin alle bevindingen en aanbevelingen overzichtelijk zijn weergegeven.

Adviseren

De NTA 8025 keuring staat bekend als de APK voor woningen. Met deze periodieke beoordeling weet u direct wat de veiligheid van alle technische installaties en technische voorzieningen is.
Door slijtage, vervuiling en andere oorzaken gaan installatiedelen soms kapot. Daarom is het aan te raden om periodiek de NTA 8025 keuring uit te voeren aan uw woning(en). Momenteel voldoen namelijk naar schatting de gas- en elektrische installaties in meer dan helft van de woningen niet aan de veiligheidseisen. Cijfers van het CBS laten zien dat in meer dan 44% van de binnenhuisbranden een onveilige installatie deze brand veroorzaakte en/of verergerde. Vaak is zelfs sprake van een ronduit gevaarlijke situatie met brand- of ontploffingsgevaar.

Genoeg redenen om een NTA 8025 keuring aan te vragen en de installaties op orde te houden.

Inspecteren

De gezamenlijke beoordelingsafspraken zijn vastgelegd in de NTA 8025 (Nederlandse Technische Afspraak). Het doel van de keuring is om de veiligheid te bepalen van bestaande technische installaties. Uitgangspunt van een onderzoek conform de NTA 8025 is of de bestaande technische voorzieningen voldoen aan de veiligheidsbepalingen, zoals omschreven in de desbetreffende normen, dan wel aan het maatschappelijk aanvaardbare veiligheidsniveau volgens deze norm.

Onze deskundige inspecteur is met de benodigde apparatuur uitgerust om de elektra en gasinstallaties conform deze norm te inspecteren. De inspecteurs zijn tevens voorzien van een gasdetector. Tijdens de inspectie van de woning wordt onder meer constant het CO-gehalte gemeten. Deze meting zal een alarmsignaal veroorzaken bij overschrijding van de maximaal aanvaarde concentratie van verontreiniging. Daarbij zal hij tevens het CO-gehalte in het rookgasafvoersysteem bemeten, dit is een van de belangrijkste bronnen van CO-vorming en daarom erg belangrijk.