Projectbegeleiding

Ontzorging van initiatieffase tot oplevering

Projectbegeleiding, renovatie en restauratie zijn complexe trajecten waarin veel partijen in verschillende fasen samenwerken. Wij ondersteunen u in elke fase van uw project. Van initiatieffase tot oplevering. Wij zijn zeer sterk in projectbegeleiding op het gebied van planmatig onderhoud, renovatie en restauratie en hebben voor elk type project de juiste adviseur(s) met een bouwkundige, installatietechnische of civieltechnische achtergrond beschikbaar.

Transparantie

Projectbegeleiding en projectondersteuning vergen specifieke kennis. Kennis die soms niet of misschien maar beperkt aanwezig is in uw eigen organisatie. Onze adviseurs dragen zorg voor een heldere en frequente communicatie met de partijen in het project en hebben in alle fasen regelmatig overleg met u als opdrachtgever. Dit doen zij op een transparante wijze met een hoge kwaliteit, zodat u altijd zekerheid hebt over het afgesproken werk.

Voorbereiding onderhoudsprojecten

Er worden afspraken gemaakt over de aanpak, het gewenste eindresultaat, besluitvorming, informatievoorziening, beschikbaar budget, tijdspad, teamspelers en mogelijke afbreukrisico’s.
Vervolgens maken wij een vertaling van de geplande werkzaamheden in werkomschrijvingen, bestekken of (prestatie)contracten.

Toezicht houden op de werkvloer

Doordat onze adviseurs ook de taal van de aannemerij spreken, vormen zij de ideale schakel tussen u en de aannemer. Dit is onontbeerlijk bij het maken van afspraken, communicatie naar gebruikers (bewoners, huurders, eigen medewerkers) en communicatie over de planning. Gedurende het project bewaakt de adviseur de voortang en wordt u tijdig op de hoogte gebracht indien er afwijkingen ontstaan.

Meerwerk

Wij zien erop toe dat aannemers niet zomaar meerwerk kunnen uitvoeren. Wij beoordelen de noodzaak van het meerwerk en zullen enkel met toestemming van de opdrachtgever de werkzaamheden laten uitvoeren.

Oplevering

Wij voeren de vooroplevering uit en houden bij welke gebreken er zijn en welke herstelwerkzaamheden zijn afgesproken. Wij stellen een opleverrapport op waarin we de geconstateerde opleverpunten vermelden. Vervolgens beoordelen wij tijdens de eindoplevering of alle opleverpunten daadwerkelijk correct zijn opgelost.

Het heeft voor u de volgende voordelen wanneer u uw projectbegeleiding uitbesteed aan Helix Technisch Advies:

  • Wij kunnen u volledig ontzorgen tijdens de uitvoering van verschillende projecten zoals planmatig onderhoud, renovatie en restauratie;
  • Heldere en tijdige communicatie tussen de opdrachtgever en uitvoerende partijen;
  • Scherpe bewaking op voortgang, kosten en planning van het project;
  • Voor ons staat het belang van veiligheid en milieu voorop en daarom hebben wij de certificeringsprocedure voor een VCA** certificering doorlopen. Wij nemen het VCA** beleid ook mee bij de uitvoering van onze werkzaamheden bij onze opdrachtgevers en acteren adequaat bij het constateren van onveilige situaties;
  • Wij werken met professionele onderhoudssoftware en hebben veel kennis van marktconforme bedragen, waardoor wij een compleet inzicht hebben in de gehanteerde prijzen voor onderhoudswerkzaamheden, variërende van reparatie en herstel tot renovatie of vervanging. Dit biedt u een groot voordeel bij het selecteren van de uitvoerende partij (aannemer) of het toetsen van offertes;
  • De contractstukken met de aannemer worden zodanig opgesteld dat het risico op discussies achteraf over onvoldoende goed uitgevoerd onderhoud of garanties geminimaliseerd zijn.

Gerelateerd project

Experts

Eric van Welzen
0182 682 349
Stuur een e-mail

Jacco van der Hoek
06 13 40 81 32
Stuur een e-mail

Bas Boos
06 - 13 32 73 21
Stuur een e-mail