Technische Due Diligence

Financiële risico’s in beeld

Aan- of verkooptrajecten van een pand of portefeuille vragen in korte tijd veel van alle betrokken partijen. Het is van belang om de technische risico’s van het pand of de portefeuille in korte tijd in beeld te brengen. Wij hebben de expertise in huis om deze gegevens door middel van een Technische Due Diligence (TDD) snel en integer inzichtelijk te maken.

Financiële risico’s in beeld

Een Technische Due Diligence, of ook wel aan- of verkoopkeuring, brengt de (financiële) risico’s op bouwkundig, installatietechnisch en milieutechnisch gebied in kaart. Het biedt inzicht in de risico’s met betrekking tot brandveiligheid, asbest, bodemverontreiniging, legionella, energieverbruik en technische staat. De onderhoud- en herstelkosten op korte (2 jaar) en lange termijn (10 jaar) worden in beeld gebracht door middel van een overzichtelijke rapportage.

Inspecteren

Inspectie en rapportage

Het onderzoek start met deskresearch waarbij alle gegevens worden geanalyseerd en de mogelijke risico’s in kaart worden gebracht. Samen met de opdrachtgever wordt het inspectieformat opgesteld of wordt er van een bestaand format gebruik gemaakt om de gewenste en ontbrekende informatie in het veld te verzamelen.

Adviseren

De inspectiegegevens worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage, waarmee u inzicht heeft in de financiële risico’s en de beheerkosten voor de komende 10 jaar. Helix Technisch Advies ondersteunt opdrachtgevers door de Technische Due Diligence zelf uit te voeren, of door het inzetten van specialisten op deelgebieden voor derde partijen.

Experts

Frederik van Oeveren
06 57 32 80 65
Stuur een e-mail

Roel Warringa
06 30 38 95 01
Stuur een e-mail

Maarten van Vliet
06 12 81 54 16
Stuur een e-mail