Vastgoedmanagement

Adviseren

Opleiden

Beheer en onderhoud

Dienstenoverzicht

Vastgoedmanagement is gericht op het behalen van een optimaal rendement. Het beheren van vastgoed begint met het formuleren van het onderhoudsbeleid binnen uw randvoorwaarden. Het bepalen van de gewenste kwaliteit en de bijbehorende onderhoudskosten van uw vastgoed, beperkt de risico’s en onverwachte uitgaven.

Doordat het beheer, onderhoud en exploitatie grote uitgaven vragen en gepaard gaan met lange termijn verplichtingen, is een integrale aanpak van groot belang. Door verschillende onderhoudsniveaus te definiëren, worden verschillende scenario’s in beeld gebracht waarbij rekening gehouden wordt met gebruikers functionaliteit en toekomstig gebruik van het vastgoed. Door middel van prioriteiten stellen omtrent onderhoud optimaliseert u in de investeringen. 

Adviseren

Wij kunnen als onafhankelijk inspectiebureau aan uw eigen zijde een rol vervullen bij het vastleggen van de onderhoudsbehoefte, de risico’s en de scope. Ook kunnen wij aan de uitvoerende zijde een rol vervullen van de onafhankelijke kwaliteitsrapporteur.

Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning is een goede manier om de onderhoudskosten, kwaliteit en prestaties van uw vastgoed in beeld te brengen en te beheersen. Een meerjarenonderhoudsplanning heeft alleen toegevoegde waarde voor uw organisatie als er concrete doelen en uitgangspunten worden geformuleerd in het onderhoudsbeleid. Met onze inzet bereikt u een betere afstemming op de daadwerkelijke onderhoudsbehoefte wat resulteert in aantoonbaar lagere kosten in de levenscyclus van uw vastgoed.

Opleiden

Via Helix Academy bieden wij verschillende vastgoed opleidingstrajecten aan waaronder Elementair Vastgoedonderhoud. De opleiding Elementair Vastgoedonderhoud is bedoeld voor een iedereen die zich wil verdiepen in hoe het onderhoud van vastgoed van de bestaande bouw wordt georganiseerd. Voor het opleidingstraject kunt u kiezen voor een open training of een incompany training in uw eigen praktijksituatie.