Vastgoedmanagement

Lange termijn verplichtingen

Het beheren van vastgoed start met het forumuleren van het onderhoudsbeleid. De gewenste kwaliteit van het vastgoed en de bijbehorende onderhoudskosten moeten worden bepaald. Dit beperkt risico’s en onverwachte uitgaven op termijn.

Lange termijn verplichtingen binnen vastgoed management

Beheer, onderhoud en exploitatie vragen grote uitgaven en gaan gepaard met lange termijn verplichtingen. Een integrale aanpak is van groot belang. De gewenste functionaliteit (NEN 8021) en kwaliteit van het bezit kunnen door ons worden bepaald. Door verschillende onderhoudsniveaus te definiëren, worden verschillende scenario’s in beeld gebracht, waarbij rekening gehouden wordt met gebruikers functionaliteit en toekomstig gebruik van het vastgoed.

Prioriteren op basis van data

Onderhoud is niet langer een doel op zichzelf, maar een middel in het optimaliseren van investeringen. Het stellen van prioriteiten is essentieel.

Kwaliteitsrapporteur

Wij kunnen als onafhankelijk inspectiebureau aan uw eigen zijde een rol vervullen bij het vastleggen van uw onderhoudsbehoefte, de risico’s en de scope. Of wij kunnen aan de uitvoerende zijde zitten in de rol van onafhankelijk kwaliteitsrapporteur.

Onze inzet leidt tot meer kwaliteit, betere afstemming op de daadwerkelijke onderhoudsbehoefte en aantoonbaar lagere kosten in de levenscyclus van uw vastgoed.

Inrichting onderhoudsplanning

Het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen is een goede manier om de onderhoudskosten, kwaliteit en prestaties van uw vastgoed in beeld te brengen en te beheersen. Maar het opstellen van onderhoudsplanningen vraagt meer van uw organisatie dan alleen maar het geven van een opdracht aan een aantal interne of externe inspecteurs. Onderhoudsplanningen hebben alleen toegevoegde waarde voor uw organisatie als er concrete doelen en uitgangspunten worden geformuleerd in het onderhoudsbeleid en in de object– of complexplannen.

Helix Technisch Advies voert voor haar opdrachtgevers op het gebied van vastgoedmanagement de volgende dienstverlening uit:

  • Inventarisatie van uw wensen en behoeften;
  • Inrichten van onderhoudsplanning en vormgeven van het onderhoudsbeleid op basis van NEN 2767;
  • Implementatie en inrichting van een meerjarenonderhoudsplanning binnen uw organisatie;
  • Ondersteuning bij het afsluiten van onderhoudscontracten;
  • Toetsing van de realiteitswaarde van bestaande onderhoudsbegrotingen;
  • Begeleiding en ondersteuning bij het uitvoeren van NEN 2767 inspecties;
  • Begeleiding en ondersteuning bij het inkopen van inspectietrajecten (conditiemetingen) en het opstellen van de vraagspecificatie;
  • Onafhankelijk advies met betrekking tot de keuze voor een softwarepakket voor inspectie en onderhoudsplanning als er (nieuwe) software moet worden aangeschaft;
  • Begeleiding en ondersteuning bij het (her)inrichten van softwarepakketten voor inspectie en onderhoudsplanning.

Gerelateerde projecten

Experts

Frederik van Oeveren
06 57 32 80 65
Stuur een e-mail

Maarten van Vliet
06 12 81 54 16
Stuur een e-mail

Mathijs Vermond
06 22 55 08 53
Stuur een e-mail