Inspectie, schade-analyse en training infrastructuur

Grote asset owners hebben behoefte aan integrale adviezen over de conditie van gebouwen, installaties, infrastructurele objecten, groen en wegen. Er kunnen dan afwegingen worden gemaakt waar middelen voor onderhoud het meest effectief kunnen worden ingezet. NEN 2767 Conditiemeting is inmiddels één methode geworden voor het meten van de kwaliteit van de gehele gebouwde omgeving. Helix Technisch Advies heeft hieraan als rapporteur intensief meegewerkt en als organisatie kennis over het beoordelen van infrastructuur opgebouwd. Inmiddels zijn ook de eerste trainingstrajecten conditiemeting infrastructurele objecten opgezet.

Helix Technisch Advies analyseert de kwaliteit van infrastructuur en ondersteunt met:

Vanuit technische advisering van gebouwen werd reeds gewerkt aan de bepaling van condities van terreinvoorzieningen en de bij de gebouwcomplexen behorende infrastructurele objecten. Dit gebeurde voor Rijksgebouwendienst, Defensie (het huidige Rijksvastgoedbedrijf), Tata Steel en vervoersbedrijven. Helix Technisch Advies heeft inmiddels specifiek civieltechnische kennis in huis en zal dit met de verdere ontwikkeling van NEN 2767 uitbreiden. In trainingstrajecten werken we samen met ARCADIS en DON Bureau.