Inspectie, advisering en training Installatietechniek

Vragen over onderhoudskosten voor installaties, duurzame inzetbaarheid, veiligheid en invloed op binnenklimaat kunnen alleen worden beantwoord als er goed inzicht is in de werking en de kwaliteit van de installaties.

Woninginspecties NTA 8025

De beoordeling van veiligheid in woningen is sinds 1998 vastgelegd in de NTA 8025 (Nederlandse Technische Afspraak). Veel woningen voldoen momenteel niet aan de gestelde eisen aan installaties. Een onderzoek met als basis de NTA 8025 kan zorgen voor een duidelijk beeld van situatie, zodat op de juiste punten actie ondernomen kan worden. Adviseurs van Helix Technisch Advies zijn gespecialiseerd in het opnemen, inspecteren en beoordelen van installaties in zowel woningen als utiliteitsgebouwen. Omdat Helix Technisch Advies ook gespecialiseerd is in het onderhoud, kunnen de adviseurs naast de inspectie een advies maken voor de onderhoudskosten op lange termijn.

Gebouwonderhoudsboek

Vaak onderhouden verschillende partijen onderdelen van uw pand, maar uiteindelijk bent u als gebouweigenaar eindverantwoordelijk voor de technische staat van het gebouw. Maandelijks en jaarlijks moeten verschillende installaties gekeurd en gecontroleerd worden. Het overzicht van welke keuringen er gedaan zijn en welke nog moeten kan daarbij lastig voor u zijn. Het gebouwonderhoudsboek helpt u overzicht te houden van de wettelijk verplichte en nuttige keuringen en inspecties. Tevens is het een onafhankelijk overzicht van de verschillende firma’s die binnen uw gebouw werkzaamheden verrichten, en kan het gebruikt worden als rapport naar management of directies.

Meetcertificaat NEN 2580

Conform de NEN2580 kan Helix Technisch Advies meetcertificaten maken om het oppervlakte van uw pand vast te stellen. Deze certificaten kunnen gebruikt worden als onderbouwing voor een huur of onderhoudscontract. Met het opstellen van het certificaat kan gekozen worden voor de bepaling van verschillende soorten oppervlaktemetingen zoals bruto vloeroppervlak (BVO), netto vloeroppervlak (NVO) of verhuurbaar vloeroppervlak (VVO). Ook kan Helix Technisch Advies de oppervlaktes voor u inzichtelijk maken met vlekkenplannen.

Klachtenonderzoek

Waar mensen werken zijn klachten, daar loopt u vast ook tegenaan. Deze klachten kunnen variëren van een koude werkplek tot serieuze problemen met een technische installatie. Sommige klachten kunnen ook indirect zijn, zoals medewerkers die last hebben van droge ogen of vaak griep hebben. Soms zijn deze klachten er vanaf de bouw en in andere gevallen zijn deze ontstaan door gebrek aan onderhoud of aanpassingen in gebruik van de ruimte of de installaties.

Adviseurs van Helix Technisch Advies analyseren onder andere volgende klachten:

  • Klimaatproblemen (warmte/koude en tochtklachten);
  • Lange wachttijden warmwater;
  • Ventilatieproblemen (droge ogen, statische problemen en stoffige, muffe ruimtes);
  • Elektrische storingen (kapotte zekeringen of aardlekschakelaars).
  • Bij deze klachten onderzoeken zij de uitgangspunten van de ruimtes en installaties. Daarnaast spreken zij met de gebruikers om een duidelijk inzicht te krijgen in de omvang van de problemen. Uiteindelijk volgt hieruit een rapport met een praktische oplossing en waar nodig ondersteunt Helix Technisch Advies in een offerte uitvraag of aanbesteding.

Specialisten installatietechniek: praktisch en meerdere disciplines

Helix Technisch Advies werkt voor conditiemetingen met gecertificeerde inspecteurs en adviseurs. Adviseurs van Helix Technisch Advies hebben veel ervaring met bestaande installaties, de specifieke gebreken die kunnen worden voorkomen en veroudering van de toegepaste installaties. Een aantal specialisten is opgeleid voor verschillende disciplines klimaattechniek, elektrotechniek en bouwkunde. Alle inspecties kunnen dan in één keer op locatie worden uitgevoerd. Dat is efficiënt en beperkt de overlast voor gebouwgebruikers.