Artikel VAM: Inspectie, schade-analyse en infrastructuur

Nieuws

Artikel VAM: Inspectie, schade-analyse en infrastructuur

In uitgave nr. 04 / 2018 van VAM (Vakblad Asset Management) is een artikel gepubliceerd van Helix. In het artikel wordt, met aanvullingen van Roel Warringa, bestuurder van het NVDO Inspectieplatform en technisch directeur bij Helix, de NEN 2767 uitgelicht en wordt er gesproken over de in Nederland bestaande behoefte aan integrale adviezen over de conditie van gebouwen, installaties, infrastructurele objecten, groen en wegen.

Lees hier het gehele artikel:

Inspectie schade-analyse en infrastructuur

Nederland heeft behoefte aan integrale adviezen over de conditie van gebouwen, installaties, infrastructurele objecten, groen en wegen. Er kunnen dan afwegingen worden gemaakt waar middelen voor onderhoud het meest effectief kunnen worden ingezet. NEN 2767 Conditiemeting is de methode voor het meten van de kwaliteit van de gehele gebouwde omgeving. Nu ook eenduidig voor infrastructurele werken!

Roel Warringa
Daar weet Roel Warringa, Bestuurder van het NVDO Inspectieplatform en technisch directeur bij Helix, alles van. Hij schreef immers mee aan het nieuwe deel van de NEN 2767 dat gaat over eenduidige conditiemeting van zowel gebouwen als infrastructurele werken. Warringa; “Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een methode ontwikkeld die borg staat voor het verzamelen van objectieve en betrouwbare inspectiegegevens. Deze inspectiemethode is in het handboek RVB-BOEI vastgelegd. Het biedt inspecteurs alle instructies en achtergrondinformatie die nodig zijn om inspecties volgens de voorgeschreven methode te kunnen uitvoeren”. Kollaard van het Rijksvastgoedbedrijf stond met Warringa aan de wieg van NEN 2767 Conditiemeting en de handboeken. Zij werken nog steeds mee aan de doorontwikkeling.

Het handboek
Het handboek RVB-BOEI bestaat uit drie delen. Het algemene deel is vooral bestemd voor zowel de integrale vastgoedinspecteur als –adviseur en stelt de integrale vastgoed inspecteur in staat om aan de eisen van objectiviteit en betrouwbaarheid te kunnen voldoen. In het tweede deel is een specifieke beschrijving opgenomen voor de integraal inspecteur vastgoed en spitst zich toe op het verzamelen van objectieve en betrouwbare inspectiegegevens per BOEI-thema. Het derde deel is een handvat voor de integraal adviseur vastgoed en spitst zich toe op de totstandkoming van een instandhoudingsplan (ISHP).

Wens uitgekomen
Met de integratie van NEN 2767 van gebouwen en infrastructurele werken komt een lang gekoesterde wens van Warringa uit. “De laatste jaren ben ik voorvechter geweest van één integrale methodiek. Het is immers een bewezen krachtig hulpmiddel in de gebouwde omgeving gebleken”. De norm is volgens Warringa objectief en praktisch toepasbaar voor alle sectoren. “Samen met Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Tata Steel, NEN, DON bureau en een groot aantal andere belanghebbenden, heb ik enkele jaren, mede namens de NVDO, zitting gehad in de normcommissie. Ik ben er best een beetje trots op dat we de NEN 2767 nu op dezelfde wijze kunnen toepassen voor de gehele gebouwde omgeving”. Uiterst handig voor het bepalen van de actuele onderhoudssituatie en het stellen van prioriteiten voor onderhoud. Warringa; “Het is daarnaast een veel gebruikt hulpmiddel voor conditiesturing en prestatiecontracten”.

Post HBO-opleiding NVDO/Hogeschool Utrecht
De post HBO-opleiding Conditiemeting/BOEI start op 1 november a.s. en is uitgebreid met de disciplines Infrastructurele Werken. Net als bij de andere specialisaties Bouwkunde, Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek is er naast conditiemeting veel aandacht voor materialenkennis en Wet- en regelgeving. Als vervolg op de opleiding Inspecteur wordt het Adviseursdeel aangeboden, waarbij voor het adviseursdeel extra aandacht is voor risicoanalyses en het opstellen van adviesrapporten.

Gebreken zorgen voor prestatieverlies, brengen risico’s met zich mee en zijn van (grote) invloed op de functionele prestatie-eisen van de asset. Met de inbreng van een goed opgeleide inspecteur en adviseur wordt de asset-owner in staat gesteld het levens-loopproces naar kosten, levensduur en kwaliteit te beheersen. Conditiemeting/BOEI wordt gebruikt voor het bepalen van de actuele onderhoudssituatie en het onderbouwen van onderhoudsplanningen.

Ook binnen prestatiecontracten moet de status van bouw- of installatiedelen worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij het moment van aangaan van het prestatiecontract (de zogenaamde verificatieperiode) en tussentijdse beoordelingen (audits). Om efficiëntie te bereiken binnen het inspectieregime en overlast van de gebruikers van beheerobjecten tot een minimum te beperken, winnen integrale inspecties (BOEI-inspecties) steeds meer terrein.

Meer informatie over de opleiding op http://www.nvdo.nl/

Bron: Den Broeder-Ooijevaar, E & Warringa, R. (2018). Inspectie schade-analyse en infrastructuur. VAM – Vakblad Asset management. Nr. 04, blz. 20-21.


Gouda – Warringa, R. (2018)