Asbest en de gevaren

Nieuws

Asbest en de gevaren

Asbest

Asbest is een natuurlijk product, bestaande uit gesteente en daarin mineralen met taaie, onbrandbare vezels. Deze delfstof wordt gewonnen in onder andere Zuid-Amerika, Rusland en Canada. Asbestvezels in de lucht kunnen schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en kunnen bij blootstelling in hoge concentraties of langdurige blootstelling asbestose en verschillende vormen van kanker veroorzaken. Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid

Asbest Risico’s

Klein risico – In de buitenlucht komen kleine hoeveelheden asbestvezels voor. Iedereen ademt dus elke dag een beetje asbest in. Soms ademen we per ongeluk een korte tijd meer asbestvezels in. Bijvoorbeeld door een brand waarbij asbest vrijkomt, of door in en om het huis asbesthoudend materiaal te verwijderen of bewerken. Als je een korte tijd meer asbestvezels inademt, neemt de kans op het krijgen van asbestkanker niet of nauwelijks toe. De kans om kanker te krijgen door asbest hangt af van de hoeveelheid vezels die iemand inademt tijdens zijn leven. Een normale blootstelling is laag gedurende het hele leven en de kans op kanker door asbest is dan heel klein. Ook als iemand een keer wat meer vezels inademt blijft de kans op kanker door asbest klein, omdat de duur kort is en de totale blootstelling aan de vezels niet heel groot is.

Groot risico – Iemand die vele jaren veel asbestvezels heeft ingeademd loopt een groot risico. Deze situatie kwam vooral vroeger bij bepaalde beroepen voor. Bijvoorbeeld bij bouwvakkers, timmermannen en in de installatietechniek en industrie. Er werd toen veel minder voorzichtig omgegaan met asbest dan tegenwoordig. Tegenwoordig zijn regels voor het werken met asbest heel streng. Er zit een lange tijd tussen het inademen van asbestvezels en het krijgen van kanker, gemiddeld ongeveer 40 jaar. Hierdoor neemt het aantal mensen met kanker door asbest nog steeds toe.  Iemand die zijn hele werkzame leven veel asbestvezels inademt, loopt een groot risico op kanker door asbest.

Bron: RIVM

Verbod op asbestdaken voorlopig van de baan

Asbestdaken worden voorlopig niet verboden in Nederland. Het kabinetsvoorstel om asbestdaken per 2028 te verbieden is van de baan. De Eerste Kamer is in principe niet tegen een Asbestwet, maar maakt zich zorgen over de kosten die het vervangen van de asbesthoudende dakbedekking met zich meebrengt. De senaat is bang dat veel Nederlanders dit niet kunnen betalen. Met een verbod draaien gebouweigenaren zelf op voor de kosten van de daksanering.

Het voorgestelde verbod had betrekking op daken waarbij de asbest in contact is met de buitenlucht, zoals het geval is bij golfplaten daken en dakleien. Een rapport van de Gezondheidsraad uit 2010 was destijds aanleiding voor het wetsvoorstel. Volgens het adviesorgaan moesten er veel strengere eisen worden gesteld aan asbestverwijdering.

Op dit moment telt Nederland nog tachtig miljoen vierkante meter dak waarin asbest is verwerkt.

Kennissessie Asbest

Op 9 mei ontvingen wij Leo Bouwman voor een kennissessie asbest. Leo Bouwman is senior adviseur asbest en geeft trainingen over asbest. In Nederland werd het bewerken en verwerken van asbest in 1994 verboden en in Europa is dit sinds 2005 verboden. Vooral in de periode 1950 tot 1990 is asbest in Nederland toegepast in bouwmaterialen vanwege de volgende eigenschappen: slijtvast, vochtwerend, hittebestendig, goed verwerkbaar, zuur en basebestendig, goedkoop. Bekende toepassingen in gebouwen zijn: golfplaten daken, vinylzijl, panelen in gevelpuien, kruipluik, brandwerend board rondom cv-ketels, kanalen en rookgasafvoeren.

Onze inspecteurs en adviseurs komen dagelijks in gebouwen waarin asbest is verwerkt. Tijdens onze inspecties komen zij regelmatig asbestverdachte materialen tegen. De kennissessie ging over de risico’s van asbest, de veel toegepaste materialen in een gebouw die asbest bevatten, de periode waarin deze materialen zijn toegepast en het herkennen asbestverdacht materiaal. Door deze kennissessie minimaliseren we de risico’s voor onze inspecteurs om in contact te komen met (te hoge concentraties) asbestvezels in de lucht. Zo worden door onze inspecteurs klemmende  asbestverdachte luiken van kruipruimte niet geopend omdat bij het openen de hechtgebonden plaat kan beschadigen waardoor asbestvezels in de lucht komen (vezelemmissie).

Door tijdens onze gebouwinspecties (met als doel bijvoorbeeld conditiemeting, meerjarenonderhoudsplannen en technische due diligence) ook te kijken naar mogelijke toepassing van asbesthoudende producten kunnen wij de opdrachtgever wijzen op asbestverdachte materialen in haar gebouw en de opdrachtgever adviseren hiernaar een vervolgonderzoek in te stellen. Het daadwerkelijk vaststellen of een materiaal asbest bevat kan alleen in een laboratorium door microscopisch onderzoek.

De wetgeving rondom asbest (toegepast in gebouwen) is vastgelegd in de volgende regelingen:

  • Asbestverwijderingsbesluit 2005;
  • Arbeidsomstandighedenbesluit;
  • certificatieschema’s voorwerken met asbest;
  • Bouwbesluit 2012;
  • Productenbesluit asbest.