Energielabel C-verplichting voor kantoren

Nieuws

Energielabel C-verplichting voor kantoren

Per 1 januari 2023 moet een kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een energie-index van 1,3 of beter. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag u het gebouw per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken of verhuren.

De gemeente waar het gebouw staat, treedt als handhaver op bij overtreding van de verplichting voor energielabel C. Uitzonderingen waarvoor de verplichtingen niet geldt:

  • Kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie)
  • Monumenten (Rijk/provincie/gemeente). Let op: Beschermde stads- en dorpsgezichten behoren hier niet toe!
  • Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen gebouwen

Als uw gebouw nu al een energielabel van A, B of C heeft, voldoet uw kantoor weliswaar aan de norm voor 2023, maar de Rijksoverheid streeft naar een energie neutrale gebouwde omgeving in 2050. Ook voor bestaande bouw! Met het oog op de toekomst is het daarom verstandig om alvast, samen met adviseurs van Helix, de mogelijkheden van energiebesparende maatregelen te onderzoeken. Op dit moment zijn er verschillende financiële regelingen die u daarbij ondersteunen.

Voor uw gebouwen met een energielabel D t/m G kijken adviseurs van Helix eerst of het mogelijk is om label C te halen zonder bouwkundige ingrepen. Uiteraard bekijken onze adviseurs ook samen met u de ingrepen die het mogelijk maken om op termijn energielabel A of B te realiseren of de mogelijkheden voor een energieneutraal gebouw!