Engelse norm NEN 2767 -1 'Conditiemeting gebouwde omgeving’ beschikbaar

Nieuws

Engelse norm NEN 2767 -1 ‘Conditiemeting gebouwde omgeving’ beschikbaar

Het afgelopen jaar heeft Helix meegewerkt aan de vertaling van de norm NEN 2767 Conditiemeting. Op basis van de Nederlandse versie en oude vertalingen is een nieuwe vertaling gemaakt waarbij diverse commissieleden hebben meegeholpen om methodiek, termen en definities zo zuiver mogelijk te vertalen in een werkbare Engelse versie van de norm. In Nederland is de norm inmiddels voor het inspecteren bij meer dan twee miljoen objecten zoals woningen, kantoorgebouwen, bruggen, viaducten e.d. toegepast. Bekend is dat de norm ook in een twaalftal Europese landen, Singapore en Canada wordt toegepast. Meestal gebeurt dat via Nederlandse vastgoedbeheerders die in het buitenland actief zijn. In een eerdere nieuwsbrief zijn de Engelstalige opleidingen van Helix Academy voor de buitenlandse vestigingen van CBRE aan de orde geweest.

Vanuit NEN is een Europese CEN-werkgroep bezig een Europese norm voor Condition Assesment te maken. Hierbij wordt vooral inbreng geleverd vanuit Nederland en Noorwegen. De CEN-norm is gericht op een eenduidige methodiek voor de aangesloten landen. Doel is dat inspectieresultaten in alle landen op dezelfde wijze tot stand komen en onderling vergelijkbaar zijn.

Met de publicatie van de Engelse vertaling van NEN 2767-1:2017 faciliteert NEN het nastreven van uniformiteit binnen organisaties over de landsgrenzen heen. Vanuit Helix Academy werden onlangs voor diverse opdrachtgevers al opleidingen verzorgd over de Engelstalige versie van de norm.

Op de website van NEN vindt u meer informatie over de Engelse vertaling NEN 2767-1 ‘Conditiemeting gebouwde omgeving’ die op 15 februari 2019 is gepubliceerd.