Grip op risico’s bestaand vastgoed

Nieuws

Grip op risico’s bestaand vastgoed

Veilig en gezond wonen staat bij veel corporaties hoog in het vaandel, maar toch is het risicomanagement nog vaak incident gedreven. Een acuut probleem wordt direct aangepakt, maar weinig corporaties pakken de risico’s systematisch aan. Lastig, want waar moet je beginnen? Helix en Veilig Vitaal Vastgoed ondersteunen woningcorporaties bij het opzetten van praktisch risicomanagement van bestaand vastgoed.

Risico’s voor woningcorporaties

Onvoldoende veilige vluchtwegen, gebreken aan betonnen galerijen, koolmonoxide vergiftiging, explosies of brand als gevolg van tekortkomingen aan de elektrische- of gasinstallatie en de onverwachte aanwezigheid van asbest zijn slechts enkele voorbeelden waardoor woningcorporaties risico’s lopen. De gevolgen van deze risico’s kunnen groot zijn en dit heeft grote consequenties voor zowel de huurders als voor de corporatie zelf. De corporatie kan uiteraard niet alle risico’s wegnemen. Wel kan ze proberen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken of te beheersen. Bijvoorbeeld door regelmatig inspecties uit te voeren en huurders te wijzen op de gevaren door het gebruik van ondeugdelijk elektrische installaties.

Tot zover is dit waarschijnlijk niets nieuws. Klinkt allemaal logisch toch? Maar ………………

Weet u zeker dat uw woningbezit voldoet aan de regelgeving?

Heeft u van de gebouwen waar dat nodig is alle Omgevingsvergunningen voor brandveilig gebruik (Gebruiksvergunningen) paraat? Zijn alle brandscheidingen nog intact? Voldoen alle woningen nog steeds aan de afgegeven bouwvergunningen? Voldoet uw woningbezit aan de minimale eisen die gelden voor bestaande bouw uit het Bouwbesluit 2012. Zijn alle keuringen van installaties uitgevoerd, zijn alle keuringscertificaten beschikbaar en de logboeken actueel? Heeft u een actueel beeld van waar asbest aanwezig is?

Bovenstaande vragen moet u allemaal met ‘ja’ kunnen beantwoorden en dat kan volgens Helix en Veilig Vitaal Vastgoed alleen door een systematische benadering van het risicomanagement.

Informatie op orde brengen en prioriteer

  • Begin bijvoorbeeld met een analyse van uw woningportefeuille. Kijk naar bouwjaren, bouwmethoden en woningtypen en deel de portefeuille in risicoklassen in.
  • Verzamel de beschikbare informatie (tekeningen, vergunningen, certificaten, etc.) en maak een overzicht van de aanwezige en ontbrekende informatie.
  • Analyseer de informatie en beoordeel waar inspecties moeten worden uitgevoerd.
  • Maak op basis van de resultaten van deze inspecties een plan van aanpak voor herstel van tekortkomingen, inclusief planning, budgetraming en prioritering.
  • Beslis vervolgens waar u begint. U kunt niet alles in één keer. Kies er bijvoorbeeld voor om te beginnen waar het hoogste risico voor u of uw huurders ligt. Zo zijn er corporaties die starten met installatiekeuringen (NTA 8025) bij de wisseling van huurders. Andere corporaties combineren de overige risico-scans (brand, asbest, inbraak) met elkaar of met energielabel, Woning Waardering Stelsel (WWS) en NEN 2580.
  • Borg in processen en beleid dat er regelmatig inspecties worden uitgevoerd en zorg zo voor de veiligheid van uw woningen en huurders.

Veel van de informatie kunt u zelf met uw medewerkers verzamelen en, na een praktische training, kunnen de inspecties ook door uw eigen medewerkers worden uitgevoerd. Uiteraard kunnen onze adviseurs en inspecteurs u ondersteunen bij de uitvoering van inspecties of het prioriteren van uw aanpak.

Wilt u ook grip krijgen op de risico’s van uw woningportefeuille? Neem dan contact met ons op via: 0182 – 682 349.