Informatieplicht energiebesparing

deadline 1 juli 2019

Nieuws

Informatieplicht energiebesparing (deadline 1 juli 2019)

Om de klimaatdoelstellingen, uit het akkoord van Parijs, te bereiken heeft de Nederlandse overheid de informatieplicht ingesteld. Hierdoor worden bedrijven en instellingen verplicht te rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze uitgevoerd hebben.

Het uitgangspunt hierbij is dat alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder, zoals opgenomen in de Erkende Maatregelenlijst (EML), uitgevoerd moeten worden.

De informatieplicht geldt voor alle Wm-inrichtingen (op enkele uitzonderingen na) die voldoen aan de volgende criteria:

  • Elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh per jaar
  • Verbruik van meer dan 25.000 m3 aardgas (of aardgasequivalent) per jaar

Uiterlijk 1 juli 2019 moet de rapportage ingediend worden via het eLoket van RVO. De gemeente of omgevingsdienst beoordeelt vervolgens of de rapportage voldoet.