Nieuws

Mijlpaal binnen Helix Technisch Advies

Wij feliciteren onze collega Frederik van Oeveren!
Eerste Erkend Onderhoudskundig Coördinator.

Onze collega Frederik van Oeveren, senior adviseur binnen Helix Technisch Advies is één van de eerste 40 personen die is geregistreerd als Onderhoudskundig Coördinator. Frederik staat nu ingeschreven in het Sertum register als Onderhoudskundig Vastgoed (COV)-register en Onderhoudskundig Coördinator volgens de Maatlat voor onderhoudskundigen bij Sertum.

De Maatlat voor onderhoudskundigen
De Maatlat werd ontwikkeld door opleiders, brancheverenigingen, certificerende instanties en andere partijen uit de branche. Dit om voor gebouweigenaren en -beheerders, facility- en assetmanagers, maar ook voor de onderhoudskundigen zelf een kader te bieden waarmee de passende deskundigheid kan worden gevraagd of aangeboden. Met de registratie van de eerste 40 Onderhoudskundig Coördinatoren zijn de eerste onderhoudskundigen die voldoen aan de Maatlat zichtbaar in het Sertum register.

De Maatlat voor onderhoudskundigen geeft voor de meest voorkomende taken omschrijvingen van toetsbare competenties op tactisch en operationeel niveau.

In de Maatlat is een drietal competentieprofielen omschreven voor:
• Advies onder het profiel Onderhoudskundig Adviseur.
• Technisch beheer en projectleiding onder het profiel Onderhoudskundig
Coördinator.
• Inspecties onder het profiel Onderhoudskundig Inspecteur.

Erkend Onderhoudskundig Coördinator
Inmiddels zijn 40 Onderhoudskundig Coördinatoren erkend en als zodanig zichtbaar in het Sertum register, onze collega Frederik van Oeveren is hier één van. Dit zijn de Comog Onderhoudskundigen Vastgoed
(COV-ers) die voldoen aan de aanvullende eisen die gesteld zijn in de Maatlat voor onderhoudskundigen.