Onderhoud scholen

Nieuws

Onderhoud scholen

Sinds de overgang van het gebouwonderhoud bij scholen van de gemeente naar de scholen zelf, is er een andere blik gekomen op onderhoud. Waar dit voorheen altijd een ondergeschoven kindje was, beginnen scholen het onderhoud steeds meer planmatig op te pakken. Bij het inplannen en begroten van onderhoud komt vervolgens vaak een grote diversiteit aan punten naar boven. Helix probeert hierin zo goed mogelijk te ondersteunen door onze inspecteurs breed op te leiden.

Een goed voorbeeld hiervan is ons meest recente kennissessie over brandveiligheid waarbij een externe expert ons een middag heeft bijgepraat over de wetgeving en ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid. Voor scholen speelt vooral het op orde hebben van brandscheidingen en problematiek met draadglas, meer informatie hierover vind je bij nieuwsberichten; Brandveiligheid Gebouwen.

Naast de problematiek met brandveiligheid is voor veel scholen ook het binnenklimaat een aandachtspunt. Sinds het concept frisse scholen, is meer aandacht voor ventilatie en klimatisering. Helix onderzoekt voor diverse scholen problemen met installaties en adviseert over het oplossen van klimaatklachten. Recentelijk zijn op een aantal scholen debietmetingen uitgevoerd om te controleren of de ventilatie op orde was.

Als laatste is duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt binnen het gebouwonderhoud voor scholen. Scholen zijn volgens het activiteitenbesluit verplicht om investeringen te doen die zich binnen 5 jaar terug verdienen. Begin 2019 is er een nieuwe uitgave gedaan van de lijst met verplichte EED maatregelen. Helix adviseert scholen en andere gebouweigenaar welke maatregelen toegepast dienen te worden en hoe dit te combineren valt met de normale onderhoudsplanning.