Nieuws

Een nieuwe samenwerking met de Gemeente Veldhoven

De Gemeente Veldhoven heeft Helix Technisch Advies gevraagd om de NEN2767 inspecties uit te voeren van ruim 30 objecten en hen te adviseren bij het opstellen van Duurzame Meerjaren OnderhoudsPlannen (DMJOP). Hiermee wordt een eerste stap gezet met de invulling aan de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed. We zijn blij met het vertrouwen van deze opdrachtgever en…

Lees verder

Op naar een mooie samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds

Vanaf 1 december 2020 is het Nationaal Restauratiefonds de samenwerking aangegaan met Helix Technisch Advies. Helix Technisch Advies zal voor het Nationaal Restauratiefonds duurzaamheidsadviezen uitvoeren voor monumenteneigenaren. AdviserenOm ervoor te zorgen dat monumenten hun waarde behouden is duurzaamheidsadvies van belang. Doordat Helix kiest voor innovatieve oplossingen die leiden tot langdurig behoud van monumenten leveren wij samen…

Lees verder

Realiteitswaardecheck meerjarenonderhoudsbegroting

De najaarsperiode wordt binnen de corporatiesector gebruikt om de meerjarenbegroting (MJOB) en de daaruit voortvloeiende jaarbegroting definitief vast te stellen. In de meerjarenonderhoudsbegroting zijn alle (planmatige) onderhoudsactiviteiten en de bijbehorende kosten opgenomen om de vastgoedportefeuille op het gewenste niveau te brengen en te onderhouden. De meerjarenonderhoudsbegroting wordt in veel gevallen opgesteld aan de hand van…

Lees verder

NEN 2767 Conditiemeting; nieuwe producten en toepassingen

De komende tijd zijn vanuit de normcommissie NEN 2767 diverse nieuwe producten te verwachten. Er is een specifieke inspectiemethode uitgewerkt voor Groen en groenvoorzieningen. Deze methode wordt binnenkort aan de markt voorgelegd. Verder komt de uitwerking van de conditiemeting van Waterkeringen binnen afzienbare tijd beschikbaar. Voor NEN 2767 deel 4.2 Dataset infrastructuur is een nieuwe…

Lees verder

NEN 2767 inspectie 12.000 wooneenheden Havensteder

Woningcorporatie Havensteder heeft in de kern van Rotterdam ongeveer 45.000 woningen in haar portefeuille. Om inzicht te krijgen in de onderhoudsstaat en onderhoudskosten voor komende jaren is in januari 2020 aan Helix Advies gevraagd om een nulmeting uit te voeren conform de NEN2767. Op dit moment heeft Helix opdracht gekregen om 247 complexen te inspecteren….

Lees verder