Nieuws

Onderhoud scholen

Sinds de overgang van het gebouwonderhoud bij scholen van de gemeente naar de scholen zelf, is er een andere blik gekomen op onderhoud. Waar dit voorheen altijd een ondergeschoven kindje was, beginnen scholen het onderhoud steeds meer planmatig op te pakken. Bij het inplannen en begroten van onderhoud komt vervolgens vaak een grote diversiteit aan…

Lees verder

Informatieplicht energiebesparing (deadline 1 juli 2019)

Om de klimaatdoelstellingen, uit het akkoord van Parijs, te bereiken heeft de Nederlandse overheid de informatieplicht ingesteld. Hierdoor worden bedrijven en instellingen verplicht te rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze uitgevoerd hebben. Het uitgangspunt hierbij is dat alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder, zoals opgenomen in de Erkende Maatregelenlijst (EML), uitgevoerd moeten…

Lees verder

Gemeente Westland gaat langdurige overeenkomst aan met Helix

5 april 2019, Gouda Na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure van gemeente Westland is op 29 maart het contract met Helix formeel van start gegaan. Helix gaat voor gemeente Westland vastgoedinspecties en -onderzoeken uitvoeren. De raamovereenkomst is afgesloten voor een periode van 2 jaar met de optie tot verlenging van tweemaal één jaar. De werkzaamheden voor Helix…

Lees verder

Helix neemt deel in Veilig Vitaal Vastgoed

De directies van Helix en Veilig Vitaal Vastgoed hebben besloten een duurzame strategische samenwerking aan te gaan. Veilig Vitaal Vastgoed is gevestigd in Waddinxveen en heeft circa 15 medewerkers. Veilig Vitaal Vastgoed focust zich op woningkeuringen/-inspecties voor woningcorporaties. Het is een bedrijf dat vorig jaar erg hard is gegroeid, en dit jaar volop in het…

Lees verder

Engelse norm NEN 2767 -1 ‘Conditiemeting gebouwde omgeving’ beschikbaar

Het afgelopen jaar heeft Helix meegewerkt aan de vertaling van de norm NEN 2767 Conditiemeting. Op basis van de Nederlandse versie en oude vertalingen is een nieuwe vertaling gemaakt waarbij diverse commissieleden hebben meegeholpen om methodiek, termen en definities zo zuiver mogelijk te vertalen in een werkbare Engelse versie van de norm. In Nederland is…

Lees verder