Nieuws

Sturen op data

Uit diverse onderzoeken (o.a. van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO)) blijkt dat in Nederland jaarlijks meer dan 30 miljard euro benodigd is voor het onderhoud van de gebouwde omgeving. De verdeling vastgoed vs. infra is ongeveer gelijk, dus in beide sectoren 15 miljard euro. In de periode na 2000 is over het algemeen…

Lees verder

Optimaliseren vastgoed UWV: duurzaam beheer en onderhoud

DWA en Helix krijgen vierjarige raamovereenkomst UWV gegund UWV verzorgt in heel Nederland de uitvoering van werknemersverzekeringen en biedt zij arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. UWV wil zijn medewerkers een comfortabele werkplek bieden, waarbij goed beheer en onderhoud van het vastgoed essentieel is. DWA en Helix zochten de samenwerking op en wonnen naar aanleiding van een Europese aanbesteding…

Lees verder

Interview: Veilig wonen bij Woonstede

‘Iedereen heeft recht op een goede, betaalbare en duurzame woning’ Alex Boekhorst werkt al 15 jaar bij Woonstede. “Ik ben begonnen als medewerker vastgoed en doorgegroeid naar adviseur vastgoedsturing. Vanaf 1 januari 2019 ga ik de functie beleidsmedewerker Vastgoed vervullen. Woonstede is altijd in beweging, het is een ambitieuze organisatie”. Door steeds meer externe invloeden,…

Lees verder

Veilig wonen

Als eigenaar of beheerder van woningen en woongebouwen staat u voor de uitdaging de veiligheid en gezondheid van uw huurders en gebruikers te garanderen. Zo dienen uw woningen te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012 en heeft u te maken met de zorgplicht uit de Woningwet. “Heeft u inzicht in de voor u…

Lees verder

Energielabel C-verplichting voor kantoren

Per 1 januari 2023 moet een kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een energie-index van 1,3 of beter. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag u het gebouw per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken of verhuren. De gemeente waar het gebouw staat, treedt als handhaver…

Lees verder