Nieuws

Helix organiseert parallelsessies tijdens symposium NEN 2767 Conditiemeting

Op 7 juni 2018 organiseert NEN een symposium over NEN 2767 ‘Conditiemeting’. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen rondom NEN 2767. Daarnaast bieden verschillende kennissessies verdieping ten aanzien van het gebruik en implementatie van de norm.

Tijdens deze bijeenkomst werken verschillende sprekers mee aan de paralelsessies. Zaken als ontwikkelingen rondom NEN 2767, verschillende kennissessies met verdieping ten aanzien van het gebruik en implementatie van de norm en onderwerpen als prestatiecontracten, benchmarking, risicosturing, etc. komen aan bod. Het symposium over conditiemeting is interessant voor iedereen die werkzaam is in de sector beheer en onderhoud voor vastgoed, infrastructurele objecten en openbare ruimte.

De volgende 2 parallelsessie worden door Helix georganiseerd:

Meerwaarde samenvoeging geïntegreerde NEN 2767-2 (gebouwen, infra en openbare ruimte)
Door: Peter van der Landen van Helix en Kees van Belzen van DON bureau

Waar ligt de oorsprong van de NEN 2767 als instrument om conditiemeting uit te voeren en welke doorontwikkeling ligt er ten grondslag aan de huidige norm waarmee objectief en eenduidig de technische staat van de gebouwde omgeving kan worden gekwalificeerd. We gaan samen op onderzoek uit en gaan het NEN 2767 landschap nader bekijken en zullen daarbij aandacht besteden aan de toepassing van de norm qua vakdisciplines, de methodische aspecten die zorgdragen voor de toegevoegde waarde van de norm, de database met een veelheid aan informatie die de bouwstenen vormen voor het kwantificeren van de technische toestand als ook de functionaliteit van de norm als schakel in de keten van assetmanagement. Tot slot zullen we ook stilstaan bij de beoogde doorontwikkelingen. Peter en Kees zien uit om samen met u het landschap NEN 2767 te verkennen.

De mogelijkheden en kansen van benchmarking kwaliteit van assets op een hoger abstractieniveau
Door: Patrick Zeilemaker van Helix en Mischa Coenen van ZOwonen

Benchmarking is vooral een instrument om te monitoren hoe succesvol een organisatie is in de realisatie van haar doelstellingen. Helaas wordt benchmarking toch vooral gebruikt om een rangorde aan te brengen en te (ver)oordelen over goed of slecht. Er is een vurige wens om de kwaliteit van vastgoed van organisaties te vergelijken op basis van een objectieve maatstaf. Is dat realistisch? Waar zitten de valkuilen en waar liggen de kansen? Moet kwaliteit niet altijd worden afgezet tegen kosten over de gehele life cycle van een gebouw? Over welke kwaliteit hebben we het eigenlijk? En welke kosten wegen wel mee en welke niet en hoe kan een middel als Conditiemeten inzicht geven in de restant levensduur van een complex? Mischa en Patrick verkennen met u de mogelijkheden

Helix is actief betrokken bij de ontwikkeling van de NEN 2767 norm. Technisch Directeur Roel Warringa is rapporteur van de NEN 2767 norm en voorzitter  van de werkgroep ‘methodiek’.  Daarnaast ondersteunt Helix diverse organisaties, zoals Tata Steel, Rijksvastgoedbedrijf, woningcorporaties en gemeentes met het toepassen van deze norm voor het meten van de conditie.

Bekijk het actuele programma, praktische informatie (kosten, locatie, etc.), pararelsessies en de namen van de sprekers op de pagina van de NEN evenementen.