Nieuws

Terugblik bijeenkomst ‘Regisserend opdrachtgeverschap en resultaatgericht samenwerken bij Beheer en Onderhoud’

Op donderdag 4 oktober vond de bijeenkomst ‘Regisserend opdrachtgeverschap en resultaatgericht samenwerken bij beheer en onderhoud’, georganiseerd door de Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken in samenwerking met Helix plaats.

Deze bijeenkomst werd gehouden in een van de vergaderruimtes van ANNE in Utrecht. ANNE staat voor ‘Alle Nederlanders Naar Energieneutraal’ en biedt een comfortabele (werk)plek waar concrete maatregelen om woningen te verduurzamen kunnen worden ervaren. Bij ANNE wordt overdag door professionals samengewerkt aan slimme oplossingen voor de grote uitdaging waar we voor staan: Gasloos wonen en leven.

Bij deze bijeenkomst waren zo’n 20 organisaties (werkzaam bij of voor woningcorporaties) uit het hele land aanwezig. De aanwezigen werden verwelkomt door Helix.

Ontwikkelen van een visie op professioneel opdrachtgeverschap

Het was Remy van der Vlies, projectleider RGS bij Vestia, die als eerste zijn verhaal vertelde. Vestia heeft een jaar de tijd genomen om een visie rondom resultaatgericht samenwerken (RGS) op te stellen. Tijdens dit proces werd er door een kernteam een tiental themabijeenkomsten gevolgd. De conclusie was dat de belangrijkste uitdaging bij RGS is ‘vertrouwen’ is. Dit kan alleen ontstaan door samen met de opdrachtnemer(s) gemeenschappelijke doelen op te stellen. Inmiddels heeft Vestia een meerjarenplan opgesteld om RGS door de gehele organisatie uit te rollen en zit Vestia nog volop in dit proces.

Leren van pilot resultaatgericht vastgoedonderhoud

Mischa Coenen, consultant asset- en onderhoudsmanagement bij ZOwonen, deelde de geleerde lessen van ZOwonen tijdens het traject waarbij zij van traditioneel naar Resultaatgericht Vastgoed Onderhoud (RgVo) zijn gegaan. Hij maakte hier een interactieve sessie van door stellingen aan de groep voor te leggen, waarop via de online tool kahoot gereageerd kon worden. Ook nu kwam naar voren dat RgVo niet enkel een technisch, maar vooral een organisatievraagstuk is.

RGS: het venijn zit in de S

Dit vormde een mooie brug naar de laatste presentatie van Robert de Heer, directeur bij HabiTask en Raderwerk. Zijn presentatie ging over de ‘S’ van RGS: Samenwerken. Het is niet altijd gemakkelijk om mensen te veranderen. Een stip op de horizon, een gemeenschappelijk doel, helpt daarbij. Toch is het tegelijkertijd voor het management belangrijk het eigen doel even te parkeren en geduld te hebben om zodoende meer tijd aan de mensen te geven.

De bijeenkomst werd afgesloten met een korte samenvatting gepresenteerd door Patrick Zeilemaker van Helix. Tijdens de afsluitende lunch werd er nog uitgebreid doorgepraat en deelde men ervaringen om nog meer van elkaar te leren. Er blijkt geen goed of fout te zijn en daarom was het zo leerzaam om te horen hoe iedereen RGS op eigen wijze invult.

Robert de Heer

Mischa C0enen

Remy van der Vlies