Terugblik gemeente bijeenkomst ‘strategische sturing en verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille’

Nieuws

Terugblik gemeente bijeenkomst ‘strategische sturing en verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille’

Op vrijdag 3 november vond een bijeenkomst bij de gemeente Gouda voor en door gemeenten plaats. Initiatiefnemers van deze bijeenkomst waren Helix Technisch Advies en Helix Academy. Bij deze bijeenkomst waren zo’n 20 vastgoedmanagers en –medewerkers van gemeenten uit het hele land aanwezig.

De bijeenkomst werd afgetrapt door Patrick Zeilemaker. Patrick lichtte toe dat de vastgoedinformatie goed in beeld moet zijn. Maar ook dat er afspraken gemaakt moeten worden over welke informatie, wanneer, voor wie en op welke manier inzichtelijk is. Dit omdat de gemeentelijke wereld complex is, want wie is nu écht verantwoordelijk voor het vastgoed en waar wordt op gestuurd? Onderwerpen die bij iedere gemeente anders en soms nog niet geheel uitgekristalliseerd zijn.

Vervolgens vertelden Dylan Donia en Rachna Bosman van de gemeente Den Helder op welke wijze de gemeente Den Helder bezig is geweest met het professionaliseren van haar vastgoedmanagement. Nadat in 2015 het vastgoed is gecentraliseerd, is er een stappenplan gemaakt om verder te professionaliseren. In deze periode is een nieuw vastgoedsysteem gevuld en geïmplementeerd en is het onderhoudsmanagement ingericht. Hiermee is de basisinformatie op orde gebracht en wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het portefeuilleplan, de objectplannen en de vastgoedmanagementrapportage.

Daarna was het de beurt aan Pieter van Staalduinen. Hij vertelde hoe binnen de gemeente Gouda invulling wordt gegeven aan verduurzaming. Het college van B&W heeft als duurzaamheidsdoelstellingen om 20% energie te besparen in 2020 en in 2040 geheel CO2-neutraal te zijn. Pieter nam ons mee in de wijze waarop de afdeling vastgoed haar plannen opgesteld heeft om deze verduurzamingsmaatregelen te realiseren. Er is gekozen om voor deze duurzaamheidsimpuls te focussen op 5 publiekstoegankelijke en voor Gouwenaren zeer bekende panden.

De bijeenkomst werd afgesloten met een aantal stellingen en een levendige discussie tussen de aanwezigen. Ook tijdens de lunch werd er nog flink doorgepraat en geleerd van elkaar. Er blijkt geen goed of fout te zijn en daarom was het zo leerzaam om te horen hoe iedere gemeente haar vastgoedmanagent op een eigen wijze invult.