Nieuws

Thema bijeenkomst voor woningcorporaties: Regisserend opdrachtgeverschap en resultaatgericht samenwerken bij Beheer en Onderhoud

De NVDO Sectie Onroerend Goed organiseert samen met Helix Technisch Advies een thema bijeenkomst: “Regisserend opdrachtgeverschap en resultaatgericht samenwerken bij Beheer en Onderhoud”.
Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 februari 2018 bij Vestia, Rotterdam

8 februari 2018: “Regisserend opdrachtgeverschap en resultaatgericht samenwerken bij Beheer en Onderhoud”

In publicaties en discussies wordt gesteld dat een woningcorporatie flink kan besparen door binnen onderhoud te concentreren op het eindresultaat en de uitvoering aan de markt over te laten. De huurders blijken met deze aanpak ook nog eens meer tevreden. Maar waar moet je beginnen, wat zijn de gevolgen voor de organisatie en formatie, hoe creëer je draagvlak en hoe weet je of je de goede partner kiest?

De volgende sprekers delen graag hun kennis met u!

Remy van der Vlies, Vestia
‘Ontwikkelen van een Visie op Professioneel Opdrachtgeverschap’

Regisserend Opdrachtgeverschap, Resultaatgericht Samenwerken, Bouwteam, Ketensamenwerking of toch Best Value? Als opdrachtgever sta je voor de keuze uit een lange lijst aan samenwerkingsvormen bij bouw- of onderhoudsprojecten. Hoe maak je deze keuze? Hoe vorm je een visie voor de organisatie?Een visie geeft richting en biedt houvast. Het is een ambitieus gedeeld toekomstbeeld. Hoe zorg je ervoor dat deze wordt gedeeld? Vestia heeft een jaar genomen om de visie op opdrachtgeverschap op te stellen en zal naar verwachting nog enkele jaren nodig hebben om deze visie te realiseren. Remy van der Vlies leidt dit project binnen Vestia. Hij legt uit welke aanpak er in het afgelopen jaar is gevolgd. Welke uitdagingen er nog worden voorzien. Maar vooral ook waarom hij het absoluut niet alleen kan. Hij spreekt met ons over inkoop en opdrachtgeverschap, maar ook over beleidsvorming, organisatieontwikkeling en het belang van een resultaatgerichte bedrijfsvoering als er resultaatgericht samen gewerkt wordt met de opdrachtnemer.

Mischa Coenen, ZOwonen
‘Leren van pilot resultaatgericht vastgoedonderhoud bij ZOwonen’

Wat is er nodig om de werkwijze van resultaatgericht vastgoedonderhoud toe te passen op de gehele woningportefeuille? De organisatie moet anders dan traditioneel ingericht zijn. Ook zijn er andere tools nodig om regisserend opdrachtgever te zijn. Wanneer ben je er klaar voor? En ga je na het richten eerst verrichten en dan inrichten of toch andersom? En wat is de samenhang met een ander thema in corporatiewereld: Asset Management voor woningcorporaties? Mischa deelt zijn ervaringen vanuit ZOwonen graag met ons.

Robert de Heer, HabiTask
‘Het zijn de mensen die het doen’

De grootste verandering bij regisserend opdrachtgeverschap is dat het een verandering is. En mensen (dus ook onze collega’s) hebben soms weerstand tegen verandering. Hoe maak je regisserend opdracht-geverschap met je collega’s tot een succes? Na afloop van deze ochtend heb je een goed beeld van de ontwikkelingen rondom het thema en inzicht in de do’s en don’ts en succesfactoren als je met dit thema in je eigen organisatie aan de slag gaat.

Praktische gegevens

  • Tijd:                        09.00 uur ontvangst en welkom
  • Einde:                     12.00 uur
  • Bestemd voor:      Alle leden van de NVDO Sectie Sog, managers vastgoed en portefeuillemanagers die beleidsmatig betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van gebouwen

Inschrijven kan via de website van NVDO.
Maximaal aantal deelnemers: 30 (toekenning van een deelname plek geschiedt op volgorde van inschrijving)