Veilig wonen

Nieuws

Veilig wonen

Als eigenaar of beheerder van woningen en woongebouwen staat u voor de uitdaging de veiligheid en gezondheid van uw huurders en gebruikers te garanderen. Zo dienen uw woningen te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012 en heeft u te maken met de zorgplicht uit de Woningwet.

“Heeft u inzicht in de voor u geldende wet- en regelgeving? En kunt u inschatten waar de risico’s voor uw organisatie liggen?”

Voor iedere gebouweigenaar of -beheerder staan drie vragen centraal:

  • Waar moet ik aan voldoen?
  • Hoe realiseer ik dat?
  • Hoe toon ik dat aan?

Adviseurs bij Helix kunnen u hulp bieden om inzicht te krijgen in de verplichtingen die voortkomen uit de wet- en regelgeving en beschikken over kennis en ervaring om te beoordelen of uw woningen en woongebouwen voldoen aan de eisen en welke maatregelen nodig zijn om eventuele tekortkomingen op te lossen. Onderdeel van de inspectie is uiteraard ook de controle, bijvoorbeeld of alle installaties worden onderhouden en gekeurd en of de juiste certificaten, logboeken, etc. aanwezig zijn.

Zo krijgt u inzicht in de actuele status van uw gebouwen, installaties, certificaten, keuringen, etc. Hiermee maakt u bewuste keuzes in het beheren van uw vastgoed, waardoor u de kosten en risico’s reduceert en communicatie met huurders, gemeente, brandweer, etc. optimaliseert.

Veiligheidskeuringen installaties

Helix controleert de woninginstallaties op veiligheid volgens de NEN 8025 ‘Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installaties en technische voorzieningen in woningen’. Deze norm is op 1 augustus 2018 gepubliceerd en vervangt de NTA 8025 uit 2005.

Als woninginstallaties tussentijds worden aangepast of niet goed worden onderhouden, kan dat gevaarlijke situaties opleveren als woningbrand, waterschade, elektrocutie of koolmonoxidevergiftiging. Met een veiligheidskeuring kunnen veel ongelukken voorkomen worden. Een controle volgens de NEN 8025 is niet verplicht, maar wel aan te bevelen.

Een veiligheidskeuring volgens NEN 8025 beoordeelt uitsluitend de veiligheid van bestaande technische installaties en technische voorzieningen in woningen. Het gaat hierbij om de vakgebieden gas, water en elektra.

Op basis van de inspectie geven de inspecteurs van Helix een oordeel en advies over de veiligheid van de installaties.

Controle brand- en vluchtveiligheid

Alle nieuwe en bestaande woningen en woongebouwen moeten brandveilig zijn en worden gebruikt. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. De regels in het Bouwbesluit, ten aanzien van brandveiligheid, hebben een rechtstreekse werking. Bij gebruik van het bouwwerk moet worden voldaan zonder dat de gemeente of brandweer daar eerst op moet wijzen. Het is dus een wettelijke verplichting. Wanneer de gebouweigenaar/gebruiker verzaakt, is hij in overtreding.

Het Bouwbesluit maakt  een onderscheid tussen nieuwbouw, bestaande bouw en verbouw. De eisen voor bestaande gebouwen zijn, om financiële redenen, lichter dan die voor nieuwbouw.

De eisen die vastliggen in het Bouwbesluit zijn slechts minimumeisen. Als gebouw-eigenaar bent u uiteindelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van de huurders en gebruikers van uw woningen en woongebouwen. Helix is van mening dat brandveiligheid niet alleen een kwestie van wet- en regelgeving is, maar ook van ethisch besef en verantwoordelijkheidsgevoel. Het kan dus zijn dat enkel het voldoen aan wet- en regelgeving niet voldoende is om de veiligheid van uw huurders te garanderen. Zo is het niet verplicht om in bestaande woningen rookmelders aan te brengen, maar misschien wel verstandig!

Inspecteurs van Helix controleren of uw woningen en woongebouwen minimaal voldoen aan de eisen voor bestaande bouw uit het Bouwbesluit 2012 en aan de verkregen vergunning(en) voor bouwen, verbouwen en brandveilig gebruik. Tijdens de controle maken we gebruik van een brandveiligheid-scan. Ook brengen we noodzakelijke aanpassingen in beeld. Bijvoorbeeld als het gaat om de aanpak van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten. Een goede samenhang tussen techniek en gedrag zorgt voor de beste resultaten.

Helix heeft ook ervaren projectleiders in dienst om u te ondersteunen bij de uitvoering van aanpassingen en verbetermaatregelen. We ondersteunen u bij de aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van werkzaamheden. We zorgen dat de aannemer de werkzaamheden volgens afspraak uitvoert en dat u op de hoogte blijft van de vorderingen.