Veilige woningen door efficiënte combi-keuringen

Nieuws

Veilige woningen door efficiënte combi-keuringen

Een veilige woning is voor zowel de bewoner als de eigenaar belangrijk. Doordat vastgoedeigenaren steeds vaker aansprakelijk worden gesteld bij een veiligheidsincident, neemt het belang toe om aan te tonen dat adequaat onderhoud plaatsvindt, dat installaties veilig zijn en dat alle voorzieningen voldoen aan recente voorschiften. Efficiënte inspecties zijn hierbij cruciaal om snel en vakkundig aan te tonen dat hieraan wel of niet voldaan wordt. Helix Technisch Advies is hiertoe een samenwerking aangegaan met Vitaal Vastgoed.

Veilig Vitaal Vastgoed ondersteunt woningcorporaties en particuliere organisaties bij het inspecteren van de woningen en de algemene voorzieningen op alle veiligheidsaspecten in een “Combi-keuring”. Zo worden de installaties volgens de NTA 8025 gekeurd. De NTA 8025 schrijft voor hoe en welke installaties moeten worden gekeurd. De inspectie bestaat o.a. uit het meten van de gasdruk, de rookgasafvoer, isolatie en aarding van de elektra installatie en een temperatuurmeting van het tapwater. Daarnaast wordt visueel beoordeeld of de installaties zoals de meterkast (NEN1010) voldoen aan de wet- en regelgeving.
De multi-disciplinair opgeleide medewerkers van Veilig Vitaal Vastgoed verzorgen binnen een combi-keuring desgewenst ook de inspectie en rapportage op de overige veiligheids- en duurzaamheidsaspecten.

Een ideaal moment om de combi-keuring uit te voeren is tijdens een mutatie/leegstandmoment, zodat passende verbeteracties meteen ongestoord beetgepakt kunnen worden.
Een andere innoverende aanpak is het combineren van een complexgerichte conditiemeting met een 10% woningkeuring, om daarmee strategisch inzicht te krijgen in toekomstgerichte investeringen.

Samen met de kennis en expertise van Helix Technisch Advies kunnen voor grotere complexen zoals seniorenflats tevens de gezamenlijke installaties worden gecontroleerd en partijen worden opgeleid om dit soort inspecties te kunnen uitvoeren. Deze inspecties zijn naast een borging van de veiligheid ook te gebruiken als input voor een verbouwingsplan of een meerjaren onderhoudsplan.