Sjoerd Bezemer

Sjoerd Bezemer

Sjoerd is junior adviseur bij Helix Technisch Advies.

Mijn naam is Sjoerd Bezemer en ik heb bouwtechnische bedrijfskunde gestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht. Tijdens deze studie ben ik veel te weten gekomen over: financiële, organisatorische, juridische, bedrijfseconomische en bouwtechnische kanten. In het verleden heb ik de opleiding bouwkunde afgerond aan het MBO van Hengelo. Tijdens deze opleiding heb ik bij verscheidene aannemers stage gelopen, zowel op kantoor als op de bouwplaats.

Gedurende mijn afstudeerperiode (HBO) bij ‘van Wijk Vastgoedonderhoud’ heb ik veel kennis opgedaan over wat Resultaatgericht Samenwerken is en hoe het proces geoptimaliseerd kan worden. Ik heb geleerd waar een efficiëntieslag gemaakt kan worden op het gebied van onderhoud en kostenbeheersing.

Tot nu toe heb ik werkervaring opgedaan bij Coen Hagedoorn Bouwgroep en Roza Vastgoedonderhoud. Binnen Coen Hagedoorn betrad ik de functie Werkorganisator en was ik verantwoordelijk voor kleine mutatieprojecten. Bij Roza Vastgoedonderhoud betrad ik de functie projectcoördinator. Als projectleider was ik verantwoordelijk voor de juiste kwaliteit en het juiste rendement van de projecten. Daarnaast droeg ik zorg voor goede afstemming met de opdrachtgever.

Op 4 maart 2019 ben ik met veel enthousiasme gestart bij Helix Technisch Advies als Junior Adviseur.
Binnen Helix Technisch Advies zal ik mij richten op de volgende taken:

  • Meewerken aan advisering onderhoudsbeleid;
  • Voorbereiden en begeleiden van aanbestedingstrajecten;
  • Meewerken aan opstellen onderhoudsplannen;
  • Uitvoeren inspecties en inventarisaties;
  • Uitvoeren technisch beheer en begeleiding onderhoudsprojecten.

Kwalificaties

  • Bouwtechnische Bedrijfskunde, Hogeschool Utrecht;
  • MBO Middenkaderfunctionaris Bouw – niveau 4.