Helix associates

Met Helix bent u zeker van grip op uw onderhoud en onderhoudskosten. Wij hebben momenteel zo’n 15 technische adviseurs in vaste dienst. Naast deze groeiende groep vaste medewerkers, zetten we ook regelmatig bij projecten de kennis en expertise van onze associates in.

Onze associates zijn specialisten met deskundigheid op eigen gebied, die afhankelijk van uw behoeften kunnen bijdragen aan het onderhoud, de huisvesting of financiering van uw vastgoed.

Wanneer deze personen via Helix worden ingezet, werken zij volledig onder de vlag van Helix. Hierdoor bent u verzekerd dat een gedegen organisatie garant staat voor alle praktische en inhoudelijke zaken.

Onze associates

Specialismes: technische assetmanagement infrastructuur, managen van multidisciplinaire, complexe projecten, stimuleren en leiden van innovaties, aansturing geven en motiveren van meerdere deskundigen.

Specialismes: Optimaliseren van bedrijfsprocessen, adviseren bij beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties (meerjarenramingen), NEN 2767 -inspecties van gebouwgebonden installaties, toetsing ARBO-veiligheid van objecten.

Specialismes: Huisvesting, management, technische en functionele analyses, uitbesteden van facilitaire diensten en kostenbeheersing.

Specialismes: Bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties (NEN 3140/NEN 3840), waaronder het beoordelen van de competenties en aanwijzen van personeel, werk- en veiligheidsprocessen, begeleiden en coachen van werk- en installatieverantwoordelijken, het voorbereiden, begeleiden en beoordelen van NEN 3140/NEN 3840 inspectie(s)rapportages en de daarop volgende herinspecties.