Bert de Jong

(Bert) G.A. de Jong (Meng IPB) is senior-adviseur installaties (E) met de nadruk op de bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties (NEN 3140/NEN 3840) en als associate verbonden aan Helix.

Vanuit zijn ruime ervaring bij grote vastgoed- en infraopdrachtgevers is Bert in staat oplossing te bieden om elektrotechnische bedrijfsvoering te implementeren binnen de organisatie van de opdrachtgever. Men moet hier denken aan; beoordelen van de competenties en aanwijzen van personeel, werk- en veiligheidsprocessen, begeleiden en coachen van werk- en installatieverantwoordelijken, het voorbereiden, begeleiden en beoordelen van NEN 3140/NEN 3840 inspectie(s)rapportages en de daarop volgende herinspecties.

Naast zijn ruime ervaring op het gebied van elektrotechnische bedrijfsvoering is Bert een specialist op het gebied van voorbereiden en/of beoordelen van verlichtingsplannen zowel indoor als outdoor, elektrotechnische ontwerpen voor de vastgoed en infra, data-installaties, brandmeldinstallatie(s), DVM systemen en verkeersregelinstallaties.

Bert denkt in praktische, realiseerbare en toetsbare oplossingen maar daarnaast staat hij altijd open voor innovatieve ideeën. Denk hierbij aan duurzaamheidsprojecten en DC-systemen.

Bert beweegt zich gemakkelijk in een politiek gevoelige omgeving zonder dat hij hierbij het te realiseren doel uit het oog verliest.

Bert hecht veel waarde aan integriteit en kwaliteit, life cycle cost en total cost of ownership.