Frank Huffmeijer

Ir. F.J.M. (Frank) Huffmeijer is Costengineer en als associate verbonden aan Helix.

Hij combineert gedegen technische kennis met een zeer ruime ervaring. Die ervaring is opgedaan in een grote en kleine organisaties en instellingen; onder andere als onderzoeker, adviseur, beleidsmedewerker, directeur en manager.

Gemeenschappelijk is het goed en doeltreffend communiceren met alle betrokkenen op alle niveaus. De brede kennis betreft alle disciplines (infra, bouwkundig, E en W, facilities) van heel concreet tot strategisch. Opgedaan bij het uitvoeren van onderzoek én projecten.

Huffmeijer acteert snel en doeltreffend bij het aanpakken van vraagstukken. Geen eindeloze discussies, maar een resultaatgerichte, concrete aanpak. U krijgt daarmee een bruikbaar, helder en betrouwbaar inzicht in kostenconsequenties. Afgestemd op uw behoefte en geleverd binnen de afgesproken randvoorwaarden.

Voorbeeld project

Van Gogh Museum
Frank heeft voor het Van Gogh Museum een prestatieanalyse uitgevoerd (volgens NEN 8021). De vraagstelling was: kan een voormalige stadsvilla (MP4) gebruikt worden als bibliotheek met archieffunctie of toch beter als kantoor.

Van zowel de archief- als de kantoorfunctie zijn de eisen en wensen vastgelegd in een  gebruiksprofiel. Hierin zijn de prestaties vastgelegd in de thema’s gebruiks-, fysische-, facilitaire-, beeld-, economische- en technische waarde, bijvoorbeeld het gewenste verlichtingsniveau.
Daarnaast zijn van het gebouw de aanwezige prestaties vastgelegd in een z.g. vastgoedprofiel waarbij dezelfde prestatieklassen zijn gebruikt.

De gebruiksprofielen zijn vergeleken met het vastgoedprofiel. Om het gebouw geschikt te maken als bibliotheek was er een investering van € 850.000 nodig. De kantoorfunctie kon gerealiseerd worden met een investering van € 340.000. De conclusie was daarmee dat beide functies technisch te realiseren zijn, waarbij gebruik als kantoor financieel het meest aantrekkelijke is.