Wim Balk

(Wim) J. Balk is Senior-adviseur installaties (W en E) en als assiociate verbonden aan Helix.

Vanuit zijn ruime expertise over het ontwerp, uitvoering en beheer van installaties in de utiliteit is Wim in staat om pragmatische oplossingen te bieden aan opdrachtgevers. Zijn disciplines liggen op het vlak van de Werktuigkundige en Elektrische installaties. Zijn kwaliteit ligt in de vertaalslag van theorie naar uitvoerbaarheid en toepasbaarheid.

Wim legt in deze vertaalslag ook de link naar de Arboveiligheid tijdens het beheerproces, met name de veiligheid tijdens de inspecties en de veiligheid tijdens het uit te voeren onderhoud.

Wim hecht grote waarde aan een goede communicatie met de betrokken partijen op alle niveaus in het proces. Immers, hoe beter de onderlinge afstemming hoe beter het projectresultaat.