Missie

Visie

Helix werkt met vakbekwame medewerkers aan de levering van toegevoegde waarde op basis van specialistische technische kennis van de bebouwde omgeving (gebouwen, installaties en infrastructuur).

Missie

Helix heeft als doel een uitstekende reputatie te hebben in de markten die zij bedient. Helix wil herkend worden als excellente leverancier van professionele diensten, vanwege de specifieke kennis van de sectoren waarin haar klanten werken.

Bij Helix werken ‘masters of maintenance’. Zij geven raad bij beleidsontwikkeling rondom onderhoud, bij de procesinrichting, bij de controle van bestaande onderhoudsplannen, bij financiële sturing en optimalisatie van onderhoud.

Ook wordt kennis gedeeld met anderen door middel van het geven van opleidingen, het bieden van leergangen, stages en traineeships.

Helix is gedreven om haar expertise op creatieve wijze om te zetten in waarde voor haar klanten, haar medewerkers en de wereld om ons heen.

Normen en waarden

Resultaat voorop

  • We willen winnen en het beste leveren, zowel intern als extern.
  • We verbeteren voortdurend processen, diensten, relaties, enzvoort.

Samen optrekken

  • We werken intensief samen en kunnen op elkaar vertrouwen.
  • We spreken elkaar aan op onderprestatie en zoeken naar structurele oplossingen.

Verwachtingen overtreffen

  • We leveren graag meer dan wordt verwacht.
  • We vertegenwoordigen Helix als goede ambassadeurs.

Voortgaande ontwikkeling

  • We bouwen aan het netwerk met de beste mensen en partners in de sectoren waarin we actief zijn.
  • We dagen onze mensen uit om hun grenzen voortdurend te verleggen en werken gestructureerd aan hun ontwikkeling.