Patrick Zeilemaker

Functie: manager sales en marketing

Vanuit mijn ervaring adviseer ik woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren op het snijvlak van technisch beheer en vastgoedmanagement. Ik ga binnen organisaties op zoek naar verbeterpunten in de processen rondom beheer en onderhoud. Door te kijken vanuit het gewenste resultaat werk ik samen met mijn opdrachtgevers de benodigde instrumenten, beleidsplannen, procesmodellen en protocollen uit.

Door het verbinden van strategische doelstellingen met de tactische en operationele onderdelen binnen de organisatie maak ik doelen op het gebied van beheer en onderhoud realiseerbaar. De grootste uitdaging van onderhoudsmanagement is het zichtbaar maken van de huidige technische staat, het tastbaar maken van de gewenste kwaliteit en de afstemming op het beschikbare budget.

Als docent/trainer van een aantal bouwkundige opleidingen en cursussen probeer ik de leerstof dichtbij de praktijk van de cursisten te brengen door de behandelde theorie toe te lichten met voorbeelden uit de praktijk.

Specialismen: onderhoudsmanagement, assetmanagement, brandveiligheid, inkoop en duurzaam beheer

Kwalificaties Patrick

  • HTS, Bouwkunde, Hogeschool Haarlem
  • Post HBO, Basis Directievoerder, Hogeschool van Amsterdam
  • Docent NEN 2767 (BOEI) – Bouwkunde voor o.a. HU, NVDO, corporaties

Nevenfunctie

  • Bestuurslid Sectie Onroerend Goed (SOG) bij NVDO