WVS Consulting

Helix is onderdeel van een groep bedrijven die allen vallen onder de moedermaatschappij WVS Consulting.

Logo WVS ConsultingWVS Consulting bestaat al meer dan 15 jaar. WVS Consulting is de holding van een groep dienstverlenende bedrijven met circa 75 medewerkers en is gehuisvest in Gouda.

De mentaliteit binnen deze organisatie is van Hollandse origine: eerlijkheid, snelheid en realisme. Deze is ingebed in een warme, toegankelijke en informele cultuur.

Wij zijn ons ervan bewust dat onze organisatie een plaats inneemt in de maatschappij. Als zodanig draagt zij verantwoordelijkheid voor haar stakeholders, de maatschappij, onze leefomgeving en het behoud daarvan. We kijken verder dan ons eigen werk: we participeren en investeren in ontwikkeling van bedrijvigheid en werkgelegenheid in Afrika. Voor de projecten waarin wij participeren, verwijzen wij u naar de website van WVS Consulting.