WVS Consulting

Helix is onderdeel van een groep bedrijven die allen vallen onder de moedermaatschappij WVS Consulting.

WVS Consulting

Logo WVS Consulting

WVS Consulting bestaat al meer dan 15 jaar. WVS Consulting is de holding van een groep dienstverlenende bedrijven met circa 75 medewerkers en is gehuisvest in Gouda.

De mentaliteit binnen deze organisatie is van Hollandse origine: eerlijkheid, snelheid en realisme. Deze is ingebed in een warme, toegankelijke en informele cultuur. Wij zijn ons ervan bewust dat onze organisatie een plaats inneemt in de maatschappij. Als zodanig draagt zij verantwoordelijkheid voor haar stakeholders, de maatschappij, onze leefomgeving en het behoud daarvan. WVS Consulting draag hieraan te allen tijde bij door een zo groot mogelijke positieve bijdrage leveren. We kijken verder dan ons eigen werk: we participeren en investeren in ontwikkeling van bedrijvigheid en werkgelegenheid in Afrika. Voor de projecten waarin wij participeren, verwijzen wij u naar de website van WVS Consulting.

 

Logo Helix

Helix werkt ruim 10 jaar dagelijks aan uiteenlopende en uitdagende projecten. Kenmerkend voor Helix zijn de hoge kwaliteit van ons werk en de goede relaties met onze klanten. Vakmanschap en kennis van de sectoren waarin wij werken, gecombineerd met integriteit en een onafhankelijke mening vormen de basis voor de kwaliteit van onze diensten. De continue ontwikkeling van onze mensen op het vlak van kennis en vaardigheden zijn van levensbelang voor het voortbestaan van onze organisatie. Dat biedt u meerwaarde.

 

WVS Training

WVS Training is onderdeel van Helix. WVS Training is ons trainingsbureau gespecialiseerd in trainingen op het gebied van gebouwbeheer en –onderhoud, huisvesting en duurzaamheid. Voor het ontwikkelen en geven van trainingen werkt WVS Training samen met de adviseurs van Helix en adviseurs van andere gerenommeerde adviesbureaus. Ook werken we regelmatig met zelfstandige docenten uit de sector.

 

logo Habitask

Habitask is ruim 20 jaar kennispartner van woningcorporaties. Wij zijn op de hoogte van actualiteit, waardoor we maximaal kunnen inspelen op de kennis en vaardigheden, die de corporatiemedewerker van de toekomst nodig heeft. We onderzoeken met medewerkers waar hun kracht, passie en drijfveren liggen en hoe ze dit verder kunnen ontwikkelen om dit te kunnen toepassen in dagelijks werk. Daarnaast adviseren we de corporaties, hoe ze vanuit hun strategie de talenten van hun medewerkers optimaal kunnen benutten en hoe ze medewerkers zo goed mogelijk kunnen faciliteren in hun ontwikkeling. De leerdoelen van medewerkers, de wensen en visie van de corporatie en de expertise van de docent vormen samen de uitgangspunten van een geslaagd traject.

 

logo WVS Onderwijs

WVS Onderwijs is sinds 1999 actief binnen vooral het primaire onderwijs. Medewerkers van WVS Onderwijs zijn afkomstig uit bestuur en management van schoolorganisaties en zetten zich in als interim-directeuren cq bestuurders en adviseurs.