Protestantse Gemeente Delft

Conditiemetingen uitvoeren voor pastorieën en (wijk)kerken Gemeente Delft.

Kan Helix de huidige staat van onderhoud van ons onroerend goed vaststellen? Halverwege 2019 stelde Bedrijfsvoeringsorganisatie van de Protestantse Gemeente Delft (PGD) deze vraag. De Bedrijfsvoeringsorganisatie beheert een diversiteit aan gebouwen: zowel pastorieën als (wijk)kerken. De huidige staat van bouwkundige onderdelen en installaties moest conform de NEN 2767 in kaart worden gebracht: voor zowel onderhoudswerkzaamheden als kosten voor de komende 10 jaar.

Pilot
Marko van der Lee (projectleider) inspecteerde in de eerste fase van de opdracht een pilot-object aan de Bastinglaan te Delft. Na het succesvol uitvoeren van deze pilot, kreeg Helix een deel van het bezit als opdracht aangeboden: wijkkerken, pastorieën en enkele overige panden. Het betrof een 12-tal gevarieerde gebouwen: zowel gemeentelijke monumenten als rijksmonumenten en zowel vooroorlogs (uit o.a. 1640 en 1848) als naoorlogs. Een mooie opdracht voor onze inspecteurs!

Inspecteur in opleiding
Laura van den Anker en Mitchell Mac-Lean hebben de inventarisaties en inspecties aan de gebouwen uitgevoerd. Door hen werden de materialen, typen en hoeveelheden van alle bouwkundige elementen en installaties bepaald. Laura heeft ruimschoots ervaring in het inspectievak en is specialist op het gebied van monumenten. Daarnaast is Laura al ruim 5 jaar praktijkdocent NEN 2767 bij Helix Academy. Mitchell is junior-inspecteur en heeft tijdens deze inspectie meer kennis en ervaring op gedaan over monumenten. Door de combinatie van deze 2 inspecteurs werd de kwaliteit van de inspectie geborgd.

Ervaringen van de opdrachtgever
Uiteraard vindt er een tussentijdse bespreking plaats met de projectleider van de opdrachtgever. Marko van der Lee vertelt: ‘Deze bespreking met de projectleider vond plaats in de Oude Kerk in Delft. Een unieke locatie! Tijdens dit overleg werd de voortgang tot dan toe besproken: zo ook de uitvoering van de inspectie voor moeilijk bereikbare daken. Tijdens het overleg moest er en keuze worden gemaakt over het uitvoeren met een hoogwerker of met een drone. Uiteindelijk werd het uitgevoerd met een hoogwerker.’.

Een tussentijdse bespreking met de projectleider van de opdrachtgever is van belang, echter vindt Helix het ook belangrijk dat de vastgoedbeheerder zélf tevreden is met de stukken. Uiteindelijk moet er natuurlijk iemand binnen de organisatie aan de slag met het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Om deze reden plannen we tevens met de vastgoedbeheerder een moment in om het MJOP te bespreken. Bij deze nabespreking gaan Laura en Mitchell ook mee, zodat zij het MJOP inhoudelijk kunnen toelichten aan de vastgoedbeheerder. Doordat zij hierbij aanwezig zijn, krijgt het MJOP meerwaarde voor het PGD en kan de organisatie met de gegevens aan de slag. Marko: ‘Inmiddels heeft de nabespreking plaatsgevonden en is het project naar tevredenheid afgerond.’.